Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny. In Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. 2012.
  Název anglicky: Foreign oikonyms in the declension system of written Czech
  Jazykověda. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Czech language - declension - foreign oikonyms - SYN2005 and SYN2010 corpora
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 21. 2. 2013 12:10.
 2. 2006

 3. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus. Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. s. 27-46, 20 s. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2.
  Název česky: Elektronické korpusy v ČR a česko-německý paralelní korpus
  Název anglicky: Electronical Corpora in the Czech Republic and the Czech-German Parallel Corpus
  RIV/00216224:14410/06:00017063 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. němčina. Německo.
  Káňa, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Peloušková, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: corpora; Czech-German Parallel Corpus; Czech National Corpus; Intercorp
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D., učo 537. Změněno: 5. 6. 2009 11:33.
 4. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
  Název česky: Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí
  Název anglicky: The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres
  RIV/00216224:14410/06:00015678 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Kolářová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: deictical pronouns ten; ta; to; comutability of deictical pronouns; style sphere; Czech national corpus
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 26. 2. 2010 16:11.
 5. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pozice, významy a funkce výrazu JAK TO (na materiále Českého národního korpusu). Naše řeč, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2006, roč. 89, č. 1, s. 1-10. ISSN 0027-8203.
  Název česky: Pozice, významy a funkce výrazu JAK TO (na materiále Českého národního korpusu)
  Název anglicky: Position, function and meaning of the expression JAK TO (found in Czech national corpus)
  RIV/00216224:14410/06:00015638 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Kolářová, Ivana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Czech national corpus; texts; meaning of the expression JAK TO; contraction; ellipsis; structure of the sentence
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 22. 11. 2006 11:12.
 6. 2005

 7. OBROVSKÁ, Jana. Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi vzory KOST a PÍSEŇ u apelativních feminin. In Jazyky a jazykověda, Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: FF UK - ÚČNK, 2005. s. 313-336. ISBN 80-7308-079-6.
  Název česky: Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi vzory KOST a PÍSEŇ u apelativních feminin
  Název anglicky: What can be and what cannot be disclose about the variation of the ending of the feminine apelatives adherent to the paradigm "kost" and "píseň"
  RIV/00216224:14410/05:00012407 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Obrovská, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: variation of the ending; feminine appelatives; language paradigm; Czech national corpus; language data
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 29. 11. 2006 13:54.
 8. 1998

 9. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, roč. 59, č. 3, s. 265-276. ISSN 0037-7031.
  Název anglicky: Frequencies of Czech Verb Paradigms (Based on Czech National Corpus)
  RIV/00216224:14330/98:00001732 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Czech National Corpus; frequencies of the verb paradigms; frequency analysis of Czech verbs; tagged corpora; tagging; morphological analysis

  Změnil: prof. PhDr. Karel Pala, CSc., učo 455. Změněno: 14. 1. 2000 09:02.
Zobrazeno: 20. 2. 2020 05:35