Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Many Changes in Recognition and Depreciation of Intangibles. In 4th workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital. 2008.
  2. VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy 2008. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 142 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2558-1.
  3. 2006

  4. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 19:47