Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009. s. 1-32. není. ISBN 978-1-60456-741-0.
 2. 2008

 3. ŠVESTKA, Jaromír. Sleep deprivation therapy. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, roč. 29, suppl. 1, s. 65-92. ISSN 0172-780X.
 4. 2006

 5. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2.
 6. 2005

 7. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. In Anatomy of the Czech Labour Market: From Over-Employment to Under-Employment in Ten Years ? Working Paper Series 7/2004 Czech National Bank. Praha: Czech National Bank, 2005. s. 54-66. Working Papers 7.
 8. 2004

 9. MAREŠ, Petr. Chudoba v Čechách v datech. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 s. Výzkumné práce.
 10. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 61-74. ISBN 80-210-3455-6.
 11. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 15-29. ISBN 80-210-3455-6.
 12. 2003

 13. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. In MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 169-183. ISBN 80-210-3048-8.
 14. 1998

 15. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
 16. 1997

 17. BURJANEK, Aleš. Urbánní deprivace. Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 167-183. ISSN 1212-365X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 11:42