Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VÁGNER, Michal, Jan ŠKVRŇÁK a Petr DRESLER. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 93-121. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-4.
 2. 2019

 3. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 4. 2017

 5. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Středověká vesnice Vsisko a opevněné sídlo Zámčisko u Doních Bojanovic. Malovaný kraj, 2017. s. 6-7. ISSN 0323-1542.
 6. VÁGNER, Michal a Petr DRESLER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Potvorovice u Nového a Starého Poddvorova. Malovaný kraj, 2017. s. 4-5. ISSN 0323-1542.
 7. VÁGNER, Michal, Petr DRESLER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Středověká ves Prechov. Malovaný kraj, 2017. s. 7. ISSN 0323-1542.
 8. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Vojšice. Břeclav: Malovaný kraj, 2017. s. 10-11. ISSN 0323-1542.
 9. 2015

 10. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X.
 11. 2008

 12. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 33, č. 1, s. 9-26. ISSN 0231-5823.
 13. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008. s. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
 14. 2002

 15. SELUCKÁ, Alena, Petr SULOVSKÝ a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak. Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. Brno: MZM Brno, 2002, roč. 87, 1/2, s. 177-185. ISSN 0323-0570.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 10:43