Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK a Monika SCHWARZOVÁ. Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 158-159. ISBN 80-8064-263-X.
  Název česky: Destrukce speleotém v jeskyních Moravského krasu (Česká republika)
  Název anglicky: Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
  RIV/00216224:14310/06:00015854 Stať ve sborníku. Geochemie. angličtina. Slovensko.
  Faimon, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Štelcl, Jindřich (203 Česká republika) -- Zimák, Jiří (203 Česká republika) -- Zajíček, Petr (203 Česká republika) -- Schwarzová, Monika (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cave; condensation; corrosion; destruction; falling; speleothem
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., učo 1405. Změněno: 24. 9. 2009 09:49.
 2. 2005

 3. BROŽEK, Vlastimil, Libor MASTNÝ, Zlatko ŠRANK, Marek ELIÁŠ a Jan JANČA. Odbourávání nikotinu na fotoaktivních katalyzátorech různé provenience. In CHISA 2005, Sborník 52. Konference chemického a procesního inženýrství. 1. vyd. Praha: Ed. J. Novosad, Procesní inženýrství Praha, 2005. s. 191-191. ISBN 80-86059-42-1.
  Název česky: Odbourávání nikotinu na fotoaktivních katalyzátorech různé provenience
  Název anglicky: Nicotine destruction on different photoactive catalysators
  RIV/00216224:14310/05:00014823 Stať ve sborníku. Fyzika plasmatu a výboje v plynech. čeština. Česká republika.
  Brožek, Vlastimil (203 Česká republika, garant) -- Mastný, Libor (203 Česká republika) -- Šrank, Zlatko (203 Česká republika) -- Eliáš, Marek (203 Česká republika) -- Janča, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: nicotine; destruction; photoactive catalysators

  Změnil: prof. RNDr. Jan Janča, DrSc., učo 29. Změněno: 6. 2. 2006 16:09.
 4. BATISTOVÁ, Anna. Poezie destrukce. Typologie, periodizace a reflexe destrukce filmových pohyblivých obrazů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17/2005, 3 (59), s. 27-46. ISSN 0862-397X.
  Název anglicky: The Poetry of Destruction: The Typology. Periodization and Reflections of the Destruction of Filmic Moving Images
  RIV/00216224:14210/05:00031163 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Batistová, Anna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: moving image archiving; destruction

  Změnila: Mgr. Anna Batistová, Ph.D., učo 40498. Změněno: 14. 4. 2010 18:34.
 5. 2004

 6. FAIMON, Jiří, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK, Monika SCHWARZOVÁ a Jindřich ŠTELCL. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic). Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2004, roč. 38, č. 1, s. 9-13. ISSN 0231-9365.
  Název česky: Studium recentních destruktivních procesů v jeskyních Moravského krasu (ČR)
  Název anglicky: The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
  RIV/00216224:14310/04:00028902 Článek v odborném periodiku. Geochemie. angličtina. Česká republika.
  Faimon, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Zimák, Jiří (203 Česká republika) -- Zajíček, Petr (203 Česká republika) -- Schwarzová, Monika (203 Česká republika) -- Štelcl, Jindřich (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cave; CO2; corrosion; destruction; dripping water; fissures; straw stalactite; supersaturation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., učo 1405. Změněno: 15. 2. 2010 12:59.
 7. 2002

 8. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002. s. 100-103. ISBN 80-8064-145-5.

  Klíčová slova anglicky: Moravian Karst; straw stalactites; texture; chemistry; destruction

  Změnil: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., učo 1540. Změněno: 16. 12. 2004 08:55.
 9. 2001

 10. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 85-89. ISSN 1212-2025.
  Geologie a mineralogie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: corrosion; destruction; dripping water; Moravian Karst; straw stalactites; texture

  Změnil: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., učo 1540. Změněno: 5. 2. 2003 16:18.
Zobrazeno: 20. 6. 2021 04:59