Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
  Název anglicky: Language and its changes. For Professor Jana Pleskalová on the occasion of her jubilee.
  RIV/00216224:14210/08:00027693 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant) -- Kosek, Pavel (eds.) (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: memorial volume; onomastic; dialectology; etymology; development of Czech

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 6. 2009 10:29.
Zobrazeno: 25. 7. 2021 03:57