Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. BARTUŠEK, Miroslav. Monotonicity properties of oscillatory solutions of two-dimensional systems of differential equations. Electronic Journal of Differential Equations, 2015, roč. 2015, č. 225, s. 1-13. ISSN 1072-6691.
 2. 2008

 3. KURÁŇOVÁ, Silvie. Geometrické aplikace diferenciálních rovnic. In XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2008. s. -, 10 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
 4. 2007

 5. KURÁŇOVÁ, Silvie. Izogonální a ortogonální trajektorie s programem Maple. Univ. S. Boh. Dept. of Mathematics Report Series, Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2007, roč. 15/2007, č. 1, s. 58-63. ISSN 1214-4681.
 6. KURÁŇOVÁ, Silvie. Izogonální a ortogonální trajektorie s programem Maple. In Sborník příspěvků 3. konference ve Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 148-153, 6 s. ISBN 978-80-7394-048-5.
 7. STUDENÝ, Václav. Sbírka příkladů ke zkoušce z matematiky 2 na ESF MU, letní semestr 2007. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. 51 s. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-903744-5-4.
 8. 2006

 9. NEUMAN, František. Coordinate Description of Analytic Relations. Mathematica Bohemica, Praha: Matematický ústav AV ČR, 2006, roč. 1/2006, 131/2/2006, s. 197 - 210. ISSN 0862-7959.
 10. POSPÍŠIL, Zdeněk. Effect of Residence in Various Drinking Environments. In APLIMAT 5th International Conference. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 651-657, 5 s. ISBN 80-967305-6-8.
 11. HŘEBÍČEK, Jiří, Walter GANDER, Stanislav BARTOŇ a Michal ŠKRDLA. New Maple solution of the generalized Leibniz problem. In Maple Conference 2006. Waterloo, Ontario, Kanada: Maplesoft, 2006. s. 120-128, 9 s. ISBN 1-897310-13-7.
 12. 2005

 13. DOUBROV, Boris a Vojtěch ŽÁDNÍK. Equations and symmetries of generalized geodesics. In Differential geometry and its applications. Praha: Matfyzpress, 2005. s. 203-216, 13 s. ISBN 80-86732-63-0.
 14. POSPÍŠIL, Zdeněk. Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic pro studenty ekonomie. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-85960-92-3.
 15. 2003

 16. NEUMAN, František. Smoothness versus discreteness. In Proceedings of the International Conference "Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering:. Praha: Neuveden, 2003. s. 272-276, 5 s. ISBN 80-7015-912-X.
 17. 2002

 18. DOŠLÝ, Ondřej. Oscillation theory of linear differential and difference equations. In Proceedings of Seminar ``Differential Equations 2002'', Palava 2002. Plzeň: West Bohemia University Press7, 2002. s. 7-73.
 19. 1999

 20. BARTUŠEK, Miroslav a Jan OSIČKA. Asymptotic behaviour of solutions of a third order nonlinear differential equations. Nonlinear Analysis, 1999, roč. 34, č. 10, s. 653-664. ISSN 0362-546X.
 21. 1995

 22. PLCH, Roman. Příklady z matematické analýzy : Diferenciální rovnice. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 29 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2020 06:35