Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. DIVIZIA, Paolo, Michelangelo ZACCARELLO, Franco CESATI a Antonio SORELLA. Editoria digitale e letteratura italiana: biblioteca, scuola, universita. XIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. 2014.
   Název anglicky: Digital publishing and Italian literature: library, school, university. XIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
   RIV/00216224:14210/14:00076971 Uspořádání konference. Písemnictví, masmedia, audiovize. italština. Česká republika.
   Divizia, Paolo (380 Itálie, garant, domácí) -- Zaccarello, Michelangelo (380 Itálie) -- Cesati, Franco (380 Itálie) -- Sorella, Antonio (380 Itálie)
   Klíčová slova anglicky: digital publishing
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca, učo 204706. Změněno: 4. 9. 2015 19:33.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
   URL
   Název česky: Mechanický tlumený oscilátor
   Název anglicky: Damped mechanical oscillator
   RIV/00216224:14310/05:00031047 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: model; resistance; force; damping; oscillator; mechanical; digital; photography
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:50.

  1999

  1. KOLEJKA, Jaromír. V houští digitální kartografie. GeoInfo. Praha: Computer Press, 1999, roč. 6, č. 6, s. 42. ISSN 1212-4311.
   Název česky: V houští digitální kartografie
   Název anglicky: What is the digital cartography
   Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: digital; carthography

   Změnil: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Změněno: 2. 1. 2007 18:42.
Zobrazeno: 24. 6. 2024 02:59