Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Comparative Research of Visual Interpretation of Aerial Images and Topographic Maps for Unskilled Users: Searching for Objects Important for Decision-Making in Crisis Situations. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI, 2017, roč. 6, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6080231.
 2. 2016

 3. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Tomáš KREJČÍ. Geografická data a know how v aplikaci: Toxická havárie na železnici. In Výroční konference České geografické společnosti. 2016.
 4. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Jana ZAPLETALOVÁ. The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 179-190, 12 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 5. 2015

 6. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici. In 10. Mezunárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. 2015. ISBN 978-80-86407-53-1.
 7. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Kateřina BATELKOVÁ. Hodnotenie náchylnosti územia k zosuvom pre potreby krízového konania. In 7. medzinárodné geografické kolokvium, Danišovce,. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
 8. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA, Tomáš INSPEKTOR a Kateřina BATELKOVÁ. Non-parametric quick flash flood forecast: Case study of the Luha River flood on June 24, 2009. In The 13th International Conference on Geo-Disaster Reduction. 2015.
 9. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénář podpory opatření v terénu v případě úniku kapalného polutantu na silnici. In 23. středoevropská geografická konference "Středoevropský prostor v pohledu současné geografie". 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.
 10. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Lenka KŘÍČKOVÁ, Marek SMETANA a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. 1. vyd. Brno: UGN Ostrava a VŠB-TU Ostrava v nakladatelství SOLITON.CZ, 2015. 210 s. ISBN 978-80-87621-07-3.
 11. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA a Ram SHARMA. Severities of wildlife attacks on humans in the vicinity of Chitwan National Park, Nepal. In 23. středoevropská geografická konference "Středoevropský prostor v pohledu současné geografie". 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.
 12. KOLEJKA, Jaromír. Využití geoinformačních technologií pro krizový management. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 13. 2012

 14. KOLEJKA, Jaromír. Hodnoceni rizika toxické havárie s modelováním a vizualizací podkladů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 85-89. ISSN 0044-4863.
 15. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 2. Krizové procesy. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 34-47, 14 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 16. 2010

 17. KOLEJKA, Jaromír. Geovizualizácia dát o krajine na podporu krízového konania. In Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
 18. KOLEJKA, Jaromír. O někotorych voprosach izučenija landšafta. In Современные проблемы географии и гидрологии суши. 1. vyd. Moskva: MAKS Press, 2010. s. 142-156, 15 s. Vserossijskaja molodežnaja naučnaja škola. ISBN 978-5-317-03398-9.
 19. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Tomáš MIKITA a Jaroslav SVOBODA. Polomy na Šumavě způsobené orkánem Kyrill a spoluúčast reliéfu na poškození lesa. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, roč. 10, č. 2, s. 16-28. ISSN 1337-6799.
 20. 2009

 21. KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Cartographic database vizualizing for mitigation of disaster consequences. In XVIII Szkola kartograficzna. Glówne problemy wspólczesnej kartografii 2009, Legnica. 2009.
 22. KOLEJKA, Jaromír. Disaster and accident data hub - solutions for road, rail and enterprise accidents threatening surrounding environment. In ITC Proposer´s Day,  Challenge 4: 4.3 Intelligent information management, Budapest. 2009.
 23. KOLEJKA, Jaromír, David KÁŇA, Vladimír PLŠEK, Martin KLIMÁNEK, Vladislav NAVRÁTIL a Jaroslav SVOBODA. Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, roč. 9, č. 2, s. 13-27. ISSN 1337-6799.
 24. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Tomáš MIKITA a Jaroslav SVOBODA. The windthrows in Šumava Mts caused by Kyrill hurricane and terrain features. In Stav geomorfologického výzkumu 2009, Kašperské Hory. 2009. ISBN 978-80-7399-746-5.
 25. 2007

 26. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice. Computer Design, Brno: Computer Press, a.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 64-68. ISSN 1212-4389.
 27. KOLEJKA, Jaromír. Physical Geography and Crisis Management - a Topical Challenge for Applied Geographic Research. Moravian Geographical Reports, Brno: Akademie věd České republiky, 2007, roč. 15, č. 3, s. 11-24. ISSN 1210-8812.
 28. KOLEJKA, Jaromír. Podpora krizového řízení, aktuální cesta společenské angažovanosti současné geografie. Biologie, Chemie, Zeměpis, Praha: SPN, 2007, roč. 16, č. 3, s. 151-154. ISSN 1210-3349.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 14:09