Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. CHOVANEC, Jan. 'Call Doc Singh!': Textual structure and coherence in live text sports commentaries. In POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Cohesion and Coherence in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009. s. 124-137, 24 s. ISBN 978-1-4438-1308-2.
  Název česky: Textová struktura a koherence v online psaném jazyce sportovních komentátorů
  Název anglicky: 'Call Doc Singh!': Textual structure and coherence in live text sports commentaries
  RIV/00216224:14210/09:00029191 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. angličtina. Velká Británie.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: live text commentary; online interaction; computer-mediated communication; dialogism; heteroglossia; language of sports reporting; discourse analysis; language and football; language and the Internet; interpersonal communication; live blogging; blogs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 21. 1. 2013 17:16.
 2. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Miššíková, G., Mačura, M. (eds) (2008) Topics in Linguistics, Issue 2 - March 2008. Politeness and Interaction.Review. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

  Klíčová slova anglicky: discourse; discourse analysis; interaction; linguistics
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D., učo 41262. Změněno: 9. 1. 2013 21:56.
 3. 2008

 4. CHOVANEC, Jan. Bombový útok na Bali z pohledu českých médií. In Varia XV. 1. vyd. Bratislava: Sloveská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008. s. 209-217. ISBN 80-89037-04-6.
  Název česky: Bombový útok na Bali z pohledu českých médií
  Název anglicky: Bomb Attacks at Bali in the Czech Media
  RIV/00216224:14210/08:00028940 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Slovensko.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: discourse analysis; media; language of terrorism; language and ideology; semantic roles
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 18:36.
 5. CHOVANEC, Jan. Enacting an Imaginary Community: Infotainment in Online Minute-by-Minute Sports Commentaries. In LAVRIC, EVA, Pisek, Gerhard a Stadler, Wolfgang SKINNER, ANDREW. The Linguistics of Football. 1. vyd. Tübingen: Gunter Narr, 2008. s. 255-268, 13 s. Language in Performance 38. ISBN 978-3-8233-6398-9.
  Název česky: Vytváření imaginární komunity: Infotainment ve sportovním online zpravodajství
  Název anglicky: Enacting an Imaginary Community: Infotainment in Online Minute-by-Minute Sports Commentaries
  RIV/00216224:14210/08:00024584 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. angličtina. Rakousko.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: infotainment; heteroglossia; hybrid genres; sports commentary; sports announcer talk; synthetic personalisation; orality; discourse analysis; live blogging; blogs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 18. 2. 2012 17:12.
 6. 2007

 7. CHOVANEC, Jan. Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 32, -, s. 23-35. ISSN 0524-6881.
  Digitální knihovna FF MU URL
  Název česky: Verbální interakce a soutěživost v internetovém sportovním zpravodajství
  Název anglicky: Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports
  RIV/00216224:14210/07:00020805 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: dialogicality; intertextuality; sports reporting; media discourse; discourse analysis; live blogging; blogs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 4. 2016 11:51.
 8. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440, 24 s. ISSN 1801-9978.
  Full text of the article. The article on Academia.edu URL
  Název česky: Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays
  RIV/00216224:14210/07:00032905 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Macek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Škařupová, Kateřina (203 Česká republika) -- Kouřil, Vít (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech press; foreign investments; discourse analysis; tracking discourse; discoursive formation; thematic structure
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D., učo 43275. Změněno: 14. 3. 2013 12:51.
 9. CHOVANEC, Jan. Negative media presentation of 'others': Stereotyping Jacque le Worm Chirac as an opponent to military action. -. In Political Linguistics, Warsaw, 13.-15.9.2007, conference abstract. 2007.
  Název česky: Negativní prezentace "ostatních" v médiích: stereotypizace Jacquea le Worm Chiraca jako opomenta vojenských operací
  Název anglicky: Negative media presentation of 'others': Stereotyping Jacque le Worm Chirac as an opponent to military action
  RIV/00216224:14210/07:00049583 Konferenční abstrakt. Jazykověda. angličtina. Polsko.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: discourse analysis; political; national stereotype; ingroup; outgroup; others; animal metaphor
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 11. 4. 2012 17:30.
 10. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978.
  Plný text statě.
  Název anglicky: Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays
  RIV/00216224:14210/07:00032493 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Macek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Škařupová, Kateřina (203 Česká republika) -- Kouřil, Vít (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech press; foreign investments; discourse analysis; tracking discourse; discoursive formation; thematic structure
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D., učo 43275. Změněno: 14. 3. 2013 12:50.
 11. CHOVANEC, Jan. The Role of Nationality Contrasts in the Discursive Construction of an Ingroup Member: the Woodward Case in the Telegraph. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33, -, s. 27-44. ISSN 0524-6881.
  Digitální knihovna FF MU
  Název česky: Role národnostních kontrastů v diskurzivní konstrukci příslušníka vlastní skupiny: Případ Louise Woodwardové v Telegrafu
  Název anglicky: The Role of Nationality Contrasts in the Discursive Construction of an Ingroup Member: the Woodward Case in the Telegraph
  RIV/00216224:14210/07:00020558 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ingroup; ideological square; social categorisation; referential strategy; predicative strategy; Louise Woodward; discourse analysis; media discourse; bias
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 4. 2016 11:51.
 12. 2006

 13. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu. In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006. s. 65 - 70. ISBN 80-89058-221.
  Název anglicky: Shifters - the essence and function in discourse
  RIV/00216224:14210/06:00020153 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Slovensko.
  Madecki, Roman (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: shifter; text; discourse; discourse analysis
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Roman Madecki, Ph.D., učo 2468. Změněno: 1. 2. 2008 19:00.
 14. 2005

 15. CHOVANEC, Jan. From Zeroo to Heroo: Word Play and Wayne Rooney in the British Press. In Slovak Studies in English I. The Proceedings of the conference organized on the occcasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava. Bratislava: Comenius university, 2005. s. 85-99. ISBN 80-89197-27-2.
  Název česky: Od nuly po hrdinu: slovni hra a Wayne Rooney v britskem tisku
  Název anglicky: From Zeroo to Heroo: Word Play and Wayne Rooney in the British Press
  RIV/00216224:14210/05:00030828 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Slovensko.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: word play; Roo-morpheme; punning; allusion; headlines; semiotic play; media language; discourse analysis; visual communication in media; multimodality; Wayne Rooney
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 18:59.
 16. CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, 2005. s. 71-81. ISBN 80-7308-108-3.
  Název česky: (Ne)konvenční užití prostého minulého času v anglických novinových titulcích
  Název anglicky: The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines
  RIV/00216224:14210/05:00031182 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: discourse analysis; media language; headlines; temporal deixis; time deixis; past tense; headline conventions; backgrounding; intertextuality; non-recency; heteroglossia; accessed voice
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 19:18.
 17. 2004

 18. NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  Název anglicky: Discursive re-construction of childhood: between nostalgia and uncertainty
  RIV/00216224:14230/04:00010600 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Nosál, Igor (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Children; Childhood; Discourse Analysis

  Změnil: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., učo 44094. Změněno: 28. 6. 2009 15:46.
Zobrazeno: 29. 7. 2021 20:24