Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X.

  2000

  1. HLOUŠEK, Vít. Rozpad Jugoslávie z perspektivy politologické teorie nacionalismu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, VII, č. 1, s. 72-75. ISSN 1211-3247.

  1999

  1. MEČIAR, Jozef. Geoplitická souvztažnost integračních a dezintegračních procesů v Evropě. In Ke sjednocování Evropy. (Studie, materiály, dokumenty). 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1999. s. 63-70. ISBN 80-210-2147-0.

  1994

  1. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Intenzívní ultrazvuk a jeho význam v lékařství. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 25, č. 1, s. 25-26. ISSN 0301-5491.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 15:22