Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. FUČÍK, Petr. Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 863-895. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.053.

  2016

  1. FUČÍK, Petr. Where Are the Effects of Family Structure? The Educational Level, Current Partnership, and Income Level of the Czech Adult Population Socialised in Single-Parent Families. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 3, s. 375-402. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.3.263.

  2013

  1. FUČÍK, Petr. The Emergence of a Specific Kind of Individualization Habitus Among Divorced Women. Journal of Divorce & Remarriage. Taylor & Francis Online, 2013, roč. 54, č. 3, s. 248-269. ISSN 1540-4811. doi:10.1080/10502556.2013.773814.

  2008

  1. FUČÍK, Petr. Rozvod a změny sňatkových reprodukčních strategií. Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2008, roč. 2, č. 2, s. 91-107, 16 s. ISSN 1802-8152.

  2007

  1. FUČÍK, Petr. Porody po rozvodu. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 171-184, 13 s. ISBN 978-80-210-4439-5.

  2006

  1. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 312 s. Studijní texty, sv. 38. ISBN 80-86429-58-X.

  2004

  1. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2001

  1. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů - IV. část. Aktuality v prevenci úrazů. 2001, neuveden, č. 2, s. 4. ISSN 1213-2179.

  1999

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Tomáš NOVÁK. Reálně o společné či střídavé porozvodové výchově. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 3, s. 30-34. ISSN 1210-6348.
  2. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Rozvod manželství. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 1999, roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-3463.
  3. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Tomáš NOVÁK. Tzv. nesporný (smluvený) rozvod a mediace. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 5, s. 29-35. ISSN 1210-6348.

  1998

  1. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi podle velké novely zákona o rodině účinné k 1. 6. 1998. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 8, s. 389-393. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 23:53