Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 102, s. 427-433. ISSN 0009-2770.
  2. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - new supravital, red fluorescing DNA probe. In Book of Abstracts of XXIV International Congress ISAC. Budapest, Hungary: International Society for Analytical Cytology, 2008. s. 251.
  3. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA a Eva TÁBORSKÁ. Quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids, new supravital DNA probes. In Sborník XIX. Biologických dnů. Hradec králové: Československá biologická společnost, 2008. s. 43.

  2007

  1. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade). In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, no. 6 supplement. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 165-165. ISSN 0390-6078.
  2. NĚMEC, Pavel, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Prognostic impact of 1q21 amplification for newly diagnosed and relapsed/refractory multiple myeloma patients enrolled in Brno, Czech Republic. In From cell sorting to plasma cell identification and detection chromosomal aberrations in multiple myeloma. Abstract and Application Manual. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2007. s. 9-11. ISBN 978-80-210-4417-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 20:28