Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOZLOVÁ, Veronika a Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí. In Práva dítěte. 2014.
  Název česky: Dítě v rodině s výskytem domácího násilí
  Název anglicky: Child in a family with domestic violence

  Klíčová slova anglicky: domestic violence; homeban, child; best child’s interest
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:53.
 2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Právní rozpravy. 2014.
  URL
  Název česky: OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
  Název anglicky: CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence; homeban, child; best child’s interest
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:46.
 3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
  URL
  Název česky: OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
  Název anglicky: CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence; homeban, child; best child’s interest
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:43.
 4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. In Setkání Libereckého kraje. 2014.
  Název česky: Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání
  Název anglicky: Homeban protection against domestic violence

  Klíčová slova anglicky: homeban; domestic violence
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:58.
 5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.
  Dny práva
  Název česky: Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
  Název anglicky: Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Maintenance; homeban; domestic violence
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 11:16.
 6. 2012

 7. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
  URL
  Název česky: Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
  Název anglicky: Domestic violence in a Family with child as a law issue
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence, child
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 22. 11. 2013 01:23.
 8. 2008

 9. JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení? 2008.
  URL
  Název anglicky: Gender confrontations IV. Men in Denger?
  RIV/00216224:14230/08:00024900 Uspořádání konference. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Jarkovská, Lucie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: krize maskulinity; domácí násilí; násilí na mužích; chlapci ve vzdělávání; feminismus

  Změnila: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., učo 21642. Změněno: 11. 9. 2008 11:21.
Zobrazeno: 6. 12. 2021 02:51