Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. ŘEHÁKOVÁ, Zuzana, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ, Doris VOKURKOVÁ, Jan ÖSTERREICHER, Jana VÁVROVÁ a Daniel DRIAK. CD27(+) peripheral blood B-cells are a useful biodosimetric marker in vitro. Physiol Res. Academi, 2007, roč. 26, Jul 26. ISSN 0862-8408.
  2. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Use of chemical dosimetry for comparison of ultrasound and ionising radiation of cavitation. Physiological Research. Praha, 2007, roč. 56, Suppl.1, s. S77-S84, 7 s. ISSN 0862-8408.
  3. 1999

  4. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 58. ISBN 80-7097-369-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2021 09:53