Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, roč. 1, č. 1, 16 s. ISSN 1822-3532.
 2. 2005

 3. KLAPALOVÁ, Alena a Martin KRIŠTOF. E-business implementation and small and micro enterprises. In IMEA2005 Conference Proceedings. 1. vyd. Liberec: TU Liberec, Ekonomická fakulta, 2005. s. 60-60. ISBN 80-7083-929-5.
 4. KLAPALOVÁ, Alena. ICT a e-business v malých podnicích. Praha: Economia, 2005. Moderní řízení.
 5. KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University, 2005. s. 252-268, 16 s. ISBN 9986-19-735-X.
 6. 2004

 7. POLČÁK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, s. 683-686. ISSN 1210-6410.
 8. ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách. In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004. s. 34-34. ISBN 80-245-0809-5.
 9. 2003

 10. STEHLÍK, Antonín. Cesta z euforie. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 95-98. ISBN 80-210-3100-X.
 11. STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec, 2003. s. 104-111. ISBN 80-7083-698-9.
 12. 2002

 13. KRIŠTOF, Martin. B2B Markets as an Opportunity for SME. Inspiration from EU. In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002. s. 19-25. ISBN 80-86510-56-5.
 14. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnotové řetězce a hodnotové sítě. In Systémové řízení. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 248-250. ISBN 80-210-2831-9.
 15. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu. In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave, 2002. s. 400-402. ISBN 80-225-1583-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 20:34