Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. POLČÁK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, s. 683-686. ISSN 1210-6410.
   Název anglicky: In part about e-contracting
   Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: e-contracting; e-business

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 11. 2. 2005 14:45.
Zobrazeno: 30. 11. 2023 01:28