Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 2. DRESLER, Petr a Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 2019, s. 237-306. ISSN 0031-0506.
 3. 2016

 4. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 5. 2015

 6. DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015.
 7. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 8. 2012

 9. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
 10. 2011

 11. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 12. 2009

 13. DRESLER, Petr a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 222 s. ISBN 978-80-210-4971-0.
 14. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 15. DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0.
 16. 2008

 17. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko. In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2008. s. 157-176. ISBN 978-80-7248-507-9.
 18. 2007

 19. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. s. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7.
 20. HENNING, Joachim, Matej RUTTKAY, Eyub EYUB, Peter BEDNÁR, Eva FOTTOVÁ, Peter MILO, Ján TIRPÁK a Monika KOPČEKOVÁ. Archaeological research and geophysical exploration at the early medieval fortified settlement in Majcichov and other sites. Študijné Zvesti AÚSAV. Nitra, 2007, roč. 41, č. 1, s. 56-58. ISSN 1802-128X.
 21. HENNING, Joachim, Todor BALABANOV, Peter MILO a Daniel ZIEMANN. Khan Omurtag´s stone palace of AD 822: a modernized eighth century timber fort. In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 2: Byzantium, Pliska and the Balkans, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 434-440, 8 s. ISBN 978-3-11-018358-0.
 22. DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, roč. 41, č. 1, s. 142-144. ISSN 0560-2793.
 23. HENNING, Joachim a Peter MILO. The early medieval boyar courtyard of Strumba near Shumen. In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 2: Byzantium, Pliska and the Balkans, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 441-446. ISBN 978-3-11-018358-0.
 24. 2006

 25. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.
 26. HEJHAL, Petr. Několik poznámek k raně středověkým birituálním mohylníkům východočeské mohylové oblasti. In Vita Archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové - Pardubice, 2006. s. 95-106. ISBN 80-85031-68-X.
 27. 2005

 28. HEJHAL, Petr a Michal LUTOVSKÝ. Raně středověká keramika z Prahy ve sbírkách muzea v Kamenici nad Lipou (okr. Pelhřimov). Archeologie ve středních Čechách. 2005, roč. 2005, 9/2, s. 583-587. ISSN 1214-3553.
 29. HEJHAL, Petr. Stav poznání raně středověkých mohyl v severovýchodních Čechách. In Archeologie doby hradištní v Čechách. Sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách, konaného v Plzni 19. - 21. 5. 2004. Plzeň, 2005. s. 88-92. ISBN 80-7247-044-2.
 30. 2004

 31. HEJHAL, Petr. Raně středověký hrob s kamenným obložením z Hradce Králové - Kuklen (?). Archeologie ve středních Čechách. 2004, roč. 8/2004, č. 2, s. 599-603. ISSN 1214-3553.
 32. 2001

 33. DRESLER, Petr. Recenze na Bohuslav Klíma: Nové významné objevy archeologické expedice Pedagogické fakulty MU ve Znojmě Hradišti. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 3, s. 661-662. ISSN 0323-1267.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2022 18:04