Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MICHALIČKA, Václav. Beskydský řezbář ptáčků Josef Maceček. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, 2008, roč. 20, č. 1, s. 44 - 45. ISSN 1212-3382.
 2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. s. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 3. DRÁPALA, Daniel a Lenka DRÁPALOVÁ. Kouzelné bytosti zpod Radhoště. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 120 s. Rožnovské malé tisky; sv. 11. ISBN 978-80-904224-1-4.
 4. DRÁPALA, Daniel a Vojtěch BAJER. Radhošťské putování. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 176 s. Rožnovské malé tisky; sv. 12.
 5. MICHALIČKA, Václav a Lenka DRÁPALOVÁ. Svět zanikých technologií. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008. DVD. ISBN 978-80-254-0751-6.
 6. 2007

 7. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327.
 8. DRÁPALA, Daniel. K některým etnografickým aspektům nadregionálních tržních vazeb v hospodářském systému západokarpatské oblasti v 18. a 19. století. Ethnologia Europae centralis. Brno, Cieszyn: Jan Souček, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-34. ISSN 1210-1109.
 9. MICHALIČKA, Václav. Kožané město. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 36 s. ISBN 978-80-239-9396-7.
 10. DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 40 s. ISBN 978-80-239-9096-6.
 11. DRÁPALA, Daniel. Paběrky z dějů městečka Rožnova a jejich autor Josef Lucian Ondřej Kramoliš. In Paběrky z dějů městečka Rožnova. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 45-56. Rožnovské malé tisky; sv. 9. ISBN 978-80-239-8598-6.
 12. DRÁPALA, Daniel. Portasze krajowi i zbójnicy - dwa przeciwstawne zjawiska w historii Moraw XVII i XVIII wieku. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 238-247. ISBN 978-80-88877-45-5.
 13. DRÁPALA, Daniel. Produkce rožnovské košíkářské školy a dílny. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 7-9. ISSN 1212-3382.
 14. DRÁPALA, Daniel. Střítežané. Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 18, s. 4-7. ISSN 1212-3382.
 15. MICHALIČKA, Václav a Lenka DRÁPALOVÁ. Svět zaniklých technologií. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 20 s. 1. ISBN 978-80-254-0751-6.
 16. DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5.
 17. DRÁPALA, Daniel. "Zpomínky z mého minulého živobytí" Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 4-7, 8 s. ISSN 1212-3382.
 18. 2006

 19. MICHALIČKA, Václav. Dětský bič - hračka i pracovní nástroj. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 4, s. 215 - 221. ISSN 0862-8351.
 20. MICHALIČKA, Václav. Nález malého vodního mlýna v obci Bordovice. In Historické mlyny a mlynské zariadenia. Ich prezentácia v múzeách v prírode. Pribylina: Únia múzeí v prírode na Slovensku, 2006. s. 79 - 82. ISBN 978-80-968551-2-4.
 21. DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 4 (Zima), s. 26. ISSN 1214-0139.
 22. MICHALIČKA, Václav. Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 3, s. 139 - 143. ISSN 0862-8351.
 23. DRÁPALA, Daniel. Valašský Slavín a Kniha paměti kraje. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 2006, č. 17, s. 19-20. ISSN 1212-3382.
 24. DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 3 (Podzim), s. 21-23. ISSN 1214-0139.
 25. 2005

 26. DRÁPALA, Daniel. "... ani ta metla nedala hladem umříť ..." Bříza a březové proutí v tradiční lidové kultuře. 1. vyd. Zubří; Rožnov pod Radhoštěm: Město Zubří; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. 102 s. ISBN 80-239-5354-0.
 27. DRÁPALA, Daniel. Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář". Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 2, s. 112-116. ISSN 0862-8351.
 28. DRÁPALA, Daniel. Květnové střípky roku 1945. Události května 1945 na Rožnovsku ve světle pamětnických vyprávění. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 14, s. 8-10. ISSN 1212-3382.
 29. DRÁPALA, Daniel. Nositel tradice lidových řemesel za rok 2005 - metlář Jiří Ondřej. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 45. ISSN 1212-3382.
 30. DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice". Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 46. ISSN 1212-3382.
 31. DRÁPALA, Daniel, Lucie HAMBÁLKOVÁ, Milan HAMBÁLEK a Daniela SRBOVÁ. Rožnov lázeňský. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 6. ISBN 80-239-5131-9.
 32. DRÁPALA, Daniel. Soubor fotografických tabulí výrobků Košíkářské školy a dílny v Rožnově pod Radhoštěm. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 154-156. ISBN 80-239-6243-4.
 33. MICHALIČKA, Václav. Současný stav samostatně stojících kovářských dílen v okrese Vsetín. In Museum vivum I. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 103 - 115. ISBN 80-239-6243-4.
 34. 2004

 35. DRÁPALA, Daniel. Týdenní trhy na východní Moravě a ve Slezsku. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2004, roč. 4, 1-2, s. 38-45. ISSN 0862-8548.
 36. DRÁPALA, Daniel. Využití břízy v tradiční rukodělné výrobě. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2004, roč. 21 (63), č. 1, s. 136-151. ISSN 0323-2492.
 37. 2003

 38. DRÁPALA, Daniel. Drátenické metamorfózy. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, roč. 13, č. 2, s. 94-97. ISSN 0862-8351.
 39. DRÁPALA, Daniel. Historie osídlování území. In Javornický hřeben. Javornícky hrebeň. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamander, 2003. s. 10-12.
 40. DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, roč. 20 (62), č. 1, s. 232-237. ISSN 0323-2492.
 41. DRÁPALA, Daniel. Vánoce v Rožnově. In Při Betlémě na salaši. Staré vánoční písně a koledy Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm, Zlín: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm; Bartošova krajská knihovna, 2003. s. 5-14. Rožnovské malé tisky; sv. 2. ISBN 80-239-1504-5.
 42. 2002

 43. DRÁPALA, Daniel. Život v rodině a obci - společenské vztahy. In Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí; Brno: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společenost, 2002. s. 432-442. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; svazek 68. ISBN 80-7275-024-0.
 44. 2001

 45. DRÁPALA, Daniel. Na čísle posledním. Poznámky ke studiu hřbitovů na východní Moravě a jejich využití jako pramene. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, roč. 17, č. 1, s. 92-103. ISSN 0323-2492.
 46. DRÁPALA, Daniel. Tíha víry. K 220 výročí vydání tolerančního patentu a jeho dopadu na život obyvatel Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 4-6. ISSN 1212-3382.
 47. 2000

 48. DRÁPALA, Daniel. Znovu objevované drátenictví. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, roč. 10, 3-4, s. 109. ISSN 0862-8351.
 49. 1999

 50. DRÁPALA, Daniel. Proměny jedné tradice. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, roč. 15-16, č. 1, s. 172-181, 100 s. ISSN 0323-2492.
 51. 1997

 52. DRÁPALA, Daniel. Proměny pasekářského způsobu zemědělského hospodaření v 19. a 20. století. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1997, roč. 14 (56), č. 1, s. 55-59. ISSN 0323-2492.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 04:57