Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. DOSTÁL, Otto a Michal JAVORNÍK. Projekt MeDiMed. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: MU v Brně, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 8-11. ISSN 1212-0901.
  2. DOSTÁL, Otto a Michal JAVORNÍK. Regional educational and research centre for processing of medical image information. In Computer Assisted Radiology and Surgery. Berlin: Elsevier B.V., Amsterdam, 2005. s. 911-915. ISBN 0-444-51872-X.
  3. 2003

  4. NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference. In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 161-163. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4.
  5. 2002

  6. NOVOTNÝ, Petr. ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu. In SPFFBU U 7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 119-122. Studia paedagogica. ISBN 80-210-2814-9.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Evropská konference pedagogického výzkumu ECER 2001. Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 364-365. ISSN 3330-3815.
  8. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 105 s. ISBN 80-7315-016-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2021 11:28