Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. EFFECTIVITY OF PHYSIOTHERAPY IN STROKE IN ACUTE PHASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 262-271. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, roč. 10, č. 1, s. 23-31. ISSN 1212-4184.
 3. 2001

 4. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7.
 5. MALACH, Antonín. Kvalita a efektivnost v oblasti školství. In Vzdělávání a reforma veřejné správy 2.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 76-81. ISBN 80-210-2684-7.
 6. NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k efektivitě vyučovacího procesu na vysoké škole. In Sborník 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. I. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. s. 170-172. ISBN 80-85960-29-X.
 7. 2000

 8. KRIŠTOF, Martin. Vytvoření informační báze klíčových faktorů ovlivňujících celkovou úspěšnost průmyslových podniků. Brno, 2000. 74 s.
 9. NAVRÁTIL, Josef a Martin SEBERA. Základy teorie palebné účinnosti dělostřelectva. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2000. 194 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2021 19:58