Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6.
 2. 2008

 3. FILIP, Jan. Materia konstytucyjna i ustawodawstwo wyborcze. In Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji. 1. vyd. Rzeszów: Wolters Kluwer, 2008. s. 128-131. ISBN 978-83-61312-02-4.
 4. HOSKOVEC, Libor. Stane se rok 2008 rokem volebních reforem v České republice? Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2008, VIII, č. 3, s. 126-132. ISSN 1335-9096.
 5. 2007

 6. CHYTILEK, Roman. Between the Macro and Micro Duvergerian Agendas. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity:The Canadian Case. Brno: Mgr. Anton Pasienka/AP, 2007. s. 33-68. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4.
 7. ŠEDO, Jakub a Roman CHYTILEK. How the Tailor of Marrakesh Suit Has Been Altered: Advantage Ratio as a Tool in Post-Communist Electoral Reforms Research. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-62. ISSN 1801-6545.
 8. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Vliv volebních systémů na politickou reprezentaci žen v postkomunistických zemích. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 2, s. 164-179, 15 s. ISSN 1801-6545.
 9. ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 419 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-137-6.
 10. 2006

 11. DUDÁKOVÁ, Barbora, Roman CHYTILEK a Petr ZVÁRA. Techniky výzkumu výstup volební soutže. Druhá generace. Evropská volební studia. 2006, roč. 1, č. 1, s. 3-37. ISSN 1801-6545.
 12. 2005

 13. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-115. ISBN 80-210-3865-9.
 14. CHYTILEK, Roman. Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 25-38. ISBN 80-7325-074-8.
 15. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 16. CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů. Středoevropské politické studie. 2005, roč. 7, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817.
 17. 2004

 18. CHYTILEK, Roman a Nikola HYNEK. Semiproporční volební systémy. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. s. 94-103. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
 19. CHYTILEK, Roman a Petr HUŠEK. Většinové volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. s. 64-93. Studie/30. ISBN 80-210-3548-X.
 20. BELKO, Marián. Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004. s. 158-209, 50 s. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 22:30