Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 48-54. ISBN 80-86174-10-7.
  2. 2006

  3. PETRŽELKOVÁ, Klára, N.C. DOWNS, Jan ZUKAL a Paul RACEY. A comparison between emergence and return activity in pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology, PAS, 2006, roč. 8, č. 2, s. 381-390. ISSN 1508-1109.
  4. 2005

  5. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Kouzlo a síla interakce. In Kognice a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2005. s. 195-216, 11 s. ISBN 80-7248-310-2.
  6. 2004

  7. LAICHMANOVÁ, Monika. Seedlings Damping-off of Chenopodium quinoa Willd. Plant Protection Science. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2004, Vol. 40, No. 1, s. 5-10, 5 s. ISSN 1212-2580.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 07:05