Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno. 12 s. ISBN 80-86633-57-8. 2006.

  2001

  1. VOLNÁ, Jarmila. Umění dodávání odvahy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí; sborník referátů z konference PC Brno. Brno: Pedagogické centrum Brno. s. 45-50. ISBN 80-238-7168-4. 2001.

  2000

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav CYSAŘ. Financování neziskových organizací v ČR. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU. s. 150-157. ISBN 80-210-2259-0. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2024 04:57