Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠVEC, Martin. Pravomoc EU v oblasti energetiky. In PODZIMNÍ SEMINÁŘ PRÁVNÍKŮ ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ pořádaný Unií podnikových právníků ČR z.s. a její Energetickou sekcí. 2023.

  2022

  1. KOLEJKA, Jaromír. Krajiny a energie Jižní Moravy. Geografické rozhledy - časopis pro další vzdělávání v geografii. Praha: Česká geografická společnost, z. s. v Nakladatelství P3K, s. r. o., 2022, roč. 31, č. 5, s. 4-7. ISSN 1210-3004.

  2020

  1. ŠVEC, Martin, Nikola SCHMIDT a Petr BOHÁČEK. Utilization of Natural Resources in Outer Space: Social License to Operate as an Alternative Source of Both Legality and Legitimacy. Oil, Gas & Energy Law | OGEL Journal. 2020. ISSN 1875-418X.

  2010

  1. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Jáchym ČEPICKÝ. Energie akumulovatelná v potenciální lesní biomase. 2010.
  2. KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK a Martin KLIMÁNEK. Energie reliéfu. 2010.

  2009

  1. DOLEŽALOVÁ, Helena. Nová evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Energie 21. Praha: Profi Press, s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 6, s. 44-46. ISSN 1803-0394.

  2008

  1. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření - základní pojmy a veličiny (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 4, s. 175-178. ISSN 1210-3349.

  2006

  1. PAVLOVIČ, Jan a Katarina MAHUTOVÁ. Energy Management at Waste Clean up Sites, Avoiding Secondary Air Impacts to Human Health. In Environmental Health in Central and Eastern Europe. U.S.A.: Springer, 2006. 270 s. ISBN 1-4020-4844-0.
  2. MCHUGH, Derek, Mário ZIMAN a Vladimír BUŽEK. Entanglement, purity and energy: Two qubits vs Two modes. Physical Review A. New York: American Physical Society, 2006, Vol. 74, No. 4, s. A042303, 13 s. ISSN 1050-2947.

  2005

  1. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou. In Člověk - příroda - kultura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 164-175, 188 s. ISBN 80-210-3757-1.

  2002

  1. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Electron-Rich Three-Center Bonding: The Role of s,p Interactions Across the p-Block. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 17, s. 4787-4795. ISSN 0002-7863.
  2. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Strong electronic consequences of intercalation in cuprate superconductors: The case of a trigonal planar AuI3 complex stabilized in the Bi2Sr2CaCu2Oy lattice. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 19, s. 5542-5549. ISSN 0002-7863.

  2001

  1. MUNZAROVÁ, Markéta a Martin KAUPP. A density functional study of EPR parameters for vanadyl complexes containing schiff base ligands. J. Phys. Chem. B. American Chemical Society, 2001, roč. 105, č. 50, s. 12644-12652. ISSN 1089-5647.
  2. SOLDÁN, Milan a Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby. In DIDFYZ 2000. 1. vyd. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra, 2001. s. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7.
  3. RYBNÍČKOVÁ, Jana. Energy of some Gödel type models. In Proceedings of the 8th International Conference on Differential Geometry and Its Applications. Opava: Silesian University, Opava, 2001. s. 359-367. ISBN 80-7248-166-5.
  4. RYBNÍČKOVÁ, Jana. Energy of the homogeneous and isotropic models of the universe. In WDS' 01- Proceedings of Contributed Papers. Praha: matfyzpress, 2001. s. 512-517. ISBN 80-85863-73-1.
  5. TRNA, Josef. Fyzika v pokusech. Energie a její přeměny. (videopořad). Brno: Direct film s.r.o., 2001. Fyzika v pokusech.
  6. NOVOTNÝ, Jan. Otázky nad energií. In New trends in physics, volume 1. Brno: VUT Brno, 2001. s. 32-45. ISBN 80-214-1992-X.
  7. RYBNÍČKOVÁ, Jana. Zákon zachování energie v obecné teorii relativity - osmdesát pět let hledání. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2001, roč. 51, č. 2, s. 93-116. ISSN 0009-0700.

  2000

  1. NAVRÁTIL, Vladislav a Josef TRNA. Energie, její přeměny a přenos. In Nizozemsko - český projekt TULIPÁN. 1. vyd. 2000. s. 1-23.
  2. NAVRÁTIL, Vladislav. Malá úvaha o pojmu Energie. In Sborník XVIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. I. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska Vyškov, 2000. s. 213-215. ISBN 80-7231-059-3.

  1999

  1. ŽÍDEK, Lukáš, Milos NOVOTNY a Martin J STONE. Increased protein backbone conformational entropy upon hydrophobic ligand binding. Nature Structural Biology. New York: Nature America Inc., 1999, roč. 6, č. 12, s. 1118-1121. ISSN 1072-8368.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 19:43