Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna a Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna. Methodology Quick Guide. Brno: MU Brno, 2008. 13 s. ISBN 80-86984-55-9.
 2. 2006

 3. VACEK, Jiří a Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 s. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1.
 4. 2005

 5. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
 6. 2004

 7. VACEK, Jiří a Matthew NICHOLLS. English Texts With Tests II. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 2004. 109 s. Skripta. ISBN 80-210-2945-5.
 8. 2000

 9. VACEK, Jiří. K obsahu a metodice výuky cizího jazyka na pedagogických fakultách. In Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. UJEP v Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. s. 38-40. ISBN 80-7044-322-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2022 13:49