Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna a Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna. Methodology Quick Guide. Brno: MU Brno, 2008. 13 s. ISBN 80-86984-55-9.
  Název česky: Stručný metodický průvodce
  Název anglicky: Methodology Quick Guide
  RIV: Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích). Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna (203 Česká republika) -- Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: methodology videoconferencing

  Změnila: PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D., učo 1857. Změněno: 1. 6. 2010 15:18.
 2. 2006

 3. VACEK, Jiří a Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 s. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1.
  Název česky: Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU
  Název anglicky: English Texts for Specific Purposes
  RIV/00216224:14630/06:00015644 Odborná kniha. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Vacek, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Hendy, Duncan (826 Velká Británie)
  Klíčová slova anglicky: English for foreign learners; English for Academic Purposes; reading comprehension; cultural differences;

  Změnil: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Změněno: 26. 6. 2009 16:01.
 4. 2005

 5. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
  Název česky: Výzvy v oblasti výuky angličtiny pro akademické a profesní účely na univerzitní úrovni
  Název anglicky: Challenges in EAP and ESP Class at University Level
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika. obsah je utajovanou skutečností.
  Katrňáková, Hana (203 Česká republika) -- Reichová, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Challenges;English for Academic Purposes;English for Specific Purposes;Changing needs;New skills and technology;Independence;Study materials

  Změnila: PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D., učo 1857. Změněno: 21. 2. 2006 15:20.
 6. 2004

 7. VACEK, Jiří a Matthew NICHOLLS. English Texts With Tests II. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 2004. 109 s. Skripta. ISBN 80-210-2945-5.
  Název česky: Anglické texty a testy. Pro studenty společného základu PdF MU Brno
  Název anglicky: English Texts With Tests II
  RIV/00216224:14630/04:00020004 Odborná kniha. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Vacek, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Nicholls, Matthew (826 Velká Británie)
  Klíčová slova anglicky: English text comprehension; English as a Foreign Language; English for Academic Purposes

  Změnil: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Změněno: 25. 6. 2009 07:49.
 8. 2000

 9. VACEK, Jiří. K obsahu a metodice výuky cizího jazyka na pedagogických fakultách. In Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. UJEP v Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. s. 38-40. ISBN 80-7044-322-7.
  Název anglicky: Foreign Language for Academic Purposes at Pedagogical Faculties - Content and Methods
  RIV/00216224:14630/00:00008541 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Vacek, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: English for Academic Purposes; Pedagogical Faculty; courses; methods

  Změnil: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Změněno: 17. 5. 2004 12:14.
Zobrazeno: 18. 5. 2022 06:06