Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. FOLETTI, Ivan, Marie OKÁČOVÁ a Adrien PALLADINO. A Radical Turn? "Late Antique" Anxiety, Rupture, and Creative Continuity. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Meditteranean. roč. 2022, Supplementum 10, s. 10-21. ISSN 2336-3452. 2022.

  2019

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8. 2019.

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5. 2007.
  2. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Le jeu d’autostop de Milan Kundera analysé comme un modèle de la métamorphose ? In Littératures francophones et philosophies (colloque à Paris). 2007.
  3. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. L’épistémologie de la littérature. La modélisation par intermédiaire de la littérature. In Séminaires doctorals au Centre français en recherche des science sociales. 2007.
  4. HYTYCH, Roman. Marková, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, roč. 103, č. 7, s. 385. ISSN 1212-0383. 2007.
  5. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. 12 s. ISBN 978-80-8083-457-9. 2007.
  6. OSOLSOBĚ, Ivo. PRINCIPIA PARODICA: posbírané papíry převážně o divadle. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze. 350 s. DAMU. ISBN 978-80-7331-082-0. 2007.

  2006

  1. CÍSAŘ, Ondřej. Epistemologie a "objektivita" sociálně-vědného poznání. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 41, spec. č., s. 32-37. ISSN 0323-1844. 2006.
  2. BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Epistemologie a politika. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, roč. 13, č. 2, s. 243-248. ISSN 1211-3247. 2006.
  3. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. Brno: Portál PdF MU. 11 s. 2006.

  2005

  1. PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno: Masarykova univerzita. 105 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. 2005.
  2. PICHA, Marek. K myšlenkovým experimentům. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. s. 144-151. ISBN 80-210-3757-1. 2005.
  3. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. 2005.
  4. KROB, Josef. Nová pojetí gnoseologie. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. s. 102-106. ISBN 80-210-3757-1. 2005.
  5. KOLINSKÁ, Klára. "What happened to the naming in this strange place?" Remapping the Space of Ontario in the (Con)texts of Native Canadian Theatre. In Time Refigured: Myths, Foundation Texts and Imagined Communities. Praha: Litteraria Pragensia, Univerzita Karlova. s. 176-189. Litteraria Pragensia books. ISBN 80-7308-102-4. 2005.

  2004

  1. FILIP, Miroslav. Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu : je metodologický pluralizmus východiskem? Československá psychologie. Praha: AV ČR, roč. 48, č. 6, s. 540-554, 14 s. ISSN 0009-062X. 2004.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Estetické univerzálie podle Aristotela. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, roč. 2004, 1-2, s. 7-22. ISSN 0014-1291. 2004.
  3. OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele. In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo. s. 39-49. ISBN 88-7115-432-0. 2004.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. K etickým a sociokulturním koncepcím soudového amerického neopragmatismu. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, roč. 50 / 2002, č. 4, s. 543 - 560. ISSN 0015-1831. 2002.
  2. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostension nach 35, genauer gesagt nach 1613 Jahren - Autokommentar. BALAGAN: SLAVISCHES DRAMA, THEATER UND KINO. Postdam: Universität Postdam, roč. 8, č. 1, s. 58-70. ISSN 0949-4855. 2002.
  3. KROB, Josef. Otázka gnoseologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita. s. 202-207. ISBN 80-210-2963-3. 2002.

  2001

  1. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika - poznámky k metodě. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, roč. 49, č. 4, s. 577-584. ISSN 0015-1831. 2001.

  1999

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana, Petr HORÁK a Josef KROB. O francouzské filosofii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 142 s. ISBN 80-210-2039-3. 1999.
  2. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3. 1999.

  1984

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Typology of Sings in Terms of a Typology of Communication Situations. In Sing, System and Function. Eds. Jerzy Pelc, Thomas A. Sebeok. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton. s. 263-279. 1984.

  1982

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Ripensando la semiotica - Verso una tipologia delle situazioni epistemiche. Bologna: Carlo Prevignano. s. 151-162. 1982.

  1980

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Cours de théatristique génerale. Etudes littéraires. Laval, Canada: Université de Laval, roč. 1980, č. 13, s. 413-435, 1980.

  1979

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Il teatro che parla, canta e balla - Teoria di una forma communicativa. In La semiotica nei Paesi slavi: Programmi-problemi-analisi. Milano: Feltrinelli. s. 546-574. 1979.
  2. OSOLSOBĚ, Ivo. On Ostensive Communication. Studia semiotyczne. Poznaň: Ossolineum, roč. 1979, č. 8, s. 63-75, 1979.

  1973

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Fifty Keys to Semiotics. Semiotica. The Hague: Mouton, roč. 1973, č. 7, s. 226-281, 55 s., 1973.

  1971

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. The Role of Models and Originals in Human Communication: Theory of Signs and the Theory of Models. Language Sciences. Bloomington: ed. Thomas A. Sebeok, February, č. 14, s. 32-36, 1971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 15:36