Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. LUKEŠOVÁ, Olga, Halina MATĚJOVÁ a Irena DAŇKOVÁ. Jak "přežít" práci na počítači (prevence poškození pohybového aparátu při užívání PC). In 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21, anotace. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
  2. 2008

  3. DAŇKOVÁ, Irena, Olga LUKEŠOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Optimum z ergonomie pro uživatele počítačů ( aneb ochrana zdraví při práci s počítačem ). Diagnóza v ošetřovatelství, Praha: Promediamotion, 2008, roč. 4, č. 10, s. 27-28. ISSN 1801-1349.
  4. 2007

  5. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior, Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 32-51. ISSN 0747-5632.
  6. BERÁNKOVÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Změny v hloubce páteřní křivky u pracovníků se sedavým zaměstnáním po 3 měsících kompenzačního cvičení. In Sport a kvalita života 2007. 1. vydání. Brno: FSpS MU, 2007. s. 23-24, 2 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
  7. 2006

  8. DAŇKOVÁ, Irena. SCHOOL, CHILDREN, COMPUTER AND HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 693-700, 8 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 18:38