Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. STIBOR, Bronislav, Roman GÁL, Eva STRAŽEVSKÁ a Dalibor PACÍK. Low-Dose Erythropoietin With Preoperative Autologous Blood Donation and Acute Normovolemic Hemodilution in Radical Prostatectomy: A Prospective Randomized Study. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine, 2006, roč. 8, 1 Suppl., s. 74. ISSN 1295-9022.
  2. 1999

  3. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Česká Urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 4 s. 1. ISBN 1211-8729.
  4. 1995

  5. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Léčba anemie pomocí erytropoetinu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-72. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2019 11:02