Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, roč. 26 (68), č. 1, s. 76-84. ISSN 0323-2492.
  2. 2007

  3. PAVLICOVÁ, Martina. Novák Petr (1936). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 161. ISBN 978-80-204-1450-2.
  4. PAVLICOVÁ, Martina. Zálešák Cyril (1920). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 260. ISBN 978-80-204-1450-2.
  5. 2005

  6. KAŠPAROVÁ, Klára. S tichou vzpomínkou za Zdenkou Jelínkovou. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 15, č. 2, s. 47–48. ISSN 1212-3382.
  7. PAVLICOVÁ, Martina. Zdenka Jelínková - etnochoreoložka a tanečnice. In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha, 2005. s. 37-45. ISBN 80-85010-33-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 15:44