Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus. In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn: Schöning, 2009. s. 99-112, 13 s. ISBN 978-3-506-76560-4.
  Název česky: Folklorní hnutí v Československu v době reálného socialismu
  Název anglicky: The Folklore Revival in Czechoslovakia during the Real Socialism
  RIV/00216224:14210/09:00038778 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Německo.
  Pavlicová, Martina (203 Česká republika) -- Uhlíková, Lucie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: folklore; folklorism; folklore revival; Czechoslovakia; socialism
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., učo 406. Změněno: 23. 3. 2010 22:07.
 2. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, roč. 26 (68), č. 1, s. 76-84. ISSN 0323-2492.
  Název česky: Lidový tanec jako pohyb i emoce
  Název anglicky: Folk Dance as Motion and Emotion
  RIV/00216224:14210/09:00028773 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Pavlicová, Martina (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethnology; ethnochoreology; folk dance; folklorism; stage folklorism
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., učo 406. Změněno: 29. 1. 2010 22:32.
 3. 2008

 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 246-247. ISSN 0862-8351.
  Název anglicky: Ethnology - the present time and terminology question-marks

  Klíčová slova anglicky: Ethnology; Terminology; Symposium

  Změnila: Mgr. Klára Císaríková, Ph.D., učo 65122. Změněno: 18. 1. 2020 22:48.
 5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rec.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2008, roč. 33, č. 1, s. 571-576. ISSN 0231-5823.
  Název anglicky: Book review: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str.
  RIV/00216224:14210/08:00028102 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Měřínský, Zdeněk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethnology; Bohemia; Moravia; Silesia

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 25. 3. 2010 20:24.
 6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007. Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, roč. 95, č. 3, s. 325-329. ISSN 0009-0794.
  Název anglicky: Review: Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007.
  RIV/00216224:14210/08:00034838 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Měřínský, Zdeněk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethnology; Bohemia; Moravia

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 30. 6. 2009 13:45.
 7. 2007

 8. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem. In Pravěk - Nová řada. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické a památkové péče, 2007. s. 500-501. ISBN 80-902511-5-3.
  Název anglicky: In memory of Josef Beneš
  RIV/00216224:14210/07:00022389 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dolák, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Josef Beneš; museology; ethnology
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 14. 4. 2010 20:24.
 9. 2006

 10. DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 4 (Zima), s. 26. ISSN 1214-0139.
  Název anglicky: New Personality of Wallachian Pantheon (Valašský Slavín)
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: profile; ethnology; eastern Moravia; cultural tradition; writer

  Změnil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., učo 9906. Změněno: 8. 4. 2010 08:33.
 11. DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 3 (Podzim), s. 21-23. ISSN 1214-0139.
  Název anglicky: All Beauties of Wallachia. To the 110th Birth Anniversary of Miloš Kulišťák
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: profile; ethnology; eastern Moravia; cultural tradition

  Změnil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., učo 9906. Změněno: 8. 4. 2010 08:34.
 12. 2005

 13. DRÁPALA, Daniel. Návrh na udělení čestného členství České národopisné společnosti prof. PhDr. Ludvíku Baranovi, Dr.Sc. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2005, roč. 22 (64), č. 1, s. 263. ISSN 0323-2492.
  Název anglicky: Proposal for Conferment of Honorary Membership in Czech Ethnographical Society to Prof. PhDr. Ludvík Baran, Dr.Sc.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: profile; ethnology;

  Změnil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., učo 9906. Změněno: 8. 4. 2010 08:36.
 14. DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice". Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 46. ISSN 1212-3382.
  Název anglicky: "Chronicler of Peasant Village" Departed from This Life
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: profile; ethnology; eastern Moravia; cultural tradition

  Změnil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., učo 9906. Změněno: 8. 4. 2010 08:36.
 15. 2003

 16. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003. s. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.
  Název česky: Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice)
  Název anglicky: Ethnology and world music. Some thoughts on the contemporary subject of folk studies
  RIV/00216224:14210/03:00031917 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Pavlicová, Martina (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethnology; world music; folk tradition; folklorism; folk song; folk music
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., učo 406. Změněno: 7. 1. 2008 21:58.
 17. DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, roč. 20 (62), č. 1, s. 232-237. ISSN 0323-2492.
  Název anglicky: Jiřina Veselská Celebrating Anniversary
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: eastern Moravia; cultural tradition; profile; ethnology

  Změnil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., učo 9906. Změněno: 14. 4. 2010 18:46.
 18. JEŘÁBEK, Richard. Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie. Strážnice: grantový projekt, 2003. 5 s. Národopisná revue č. 4.
  Název česky: Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie
  Název anglicky: Preparation of Biographical Lexicon of European Ethnology
  RIV/00216224:14210/03:00009738 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Jeřábek, Richard (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Lexicon; Biography; Ethnology; Europe

  Změnila: Martina Maradová, učo 133782. Změněno: 22. 4. 2005 14:51.
 19. 2002

 20. BOČKOVÁ, Helena. Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. s. 179-183. ISBN 80-85010-41-0.
  Název česky: Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století
  Název anglicky: Percepcion of the Ethnology
  RIV: Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Bočková, Helena (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethnography; ethnology; science; Balkans
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: PhDr. Helena Bočková, učo 107057. Změněno: 30. 6. 2009 00:20.
 21. JEŘÁBEK, Richard. Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation. Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte. 2002, roč. 37-38, č. 1, s. 67-84.
  Název česky: Národopisné časopisy z českých zemí, Slovenska a Ruské federace
  Název anglicky: Ethnological Revues from Czech Republic, Slovac Republic and Russian Federation
  RIV/00216224:14210/02:00009722 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Německo.
  Jeřábek, Richard (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Ethnology; Revues; Czech Republic; Slovac Republic; Russian Federation

  Změnila: Martina Maradová, učo 133782. Změněno: 22. 4. 2005 14:59.
 22. 2001

 23. PAVLICOVÁ, Martina. Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 0862-8351.
  Název česky: Fokloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance?
  Název anglicky: Folkloristics and Ethnology: A Dual Picture of a Folk Dance?
  RIV/00216224:14210/01:00030454 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Pavlicová, Martina (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: folk dance; folklore; folkloristic; ethnology

  Změnila: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., učo 406. Změněno: 13. 1. 2008 23:58.
 24. 1995

 25. PAVLICOVÁ, Martina. How Can One Incorporate Research Resulte into the Endeavour to Preserve Traditional Culture (Using the Development in the Czech Republic as an Example. Viltis - Magazine of Folklore and Folk Dance. USA, 1995, roč. 55, č. 4, s. 15-17.
  Název česky: Využití výsledků výzkumu k ochraně tradiční kultury (na příkladu České republiky)
  RIV: Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené státy.
  Pavlicová, Martina (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethnology; traditional culture; preservation; Czech Republic
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., učo 406. Změněno: 7. 1. 2008 12:36.
Zobrazeno: 20. 1. 2022 10:21