Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HEARN, Jeff, Katarzyna WOJNICKA, Iva ŠMÍDOVÁ a Keith PRINGLE. The EU, men and masculinities. In Gabriele Abels, Andrea Krizsán, Heather MacRae, Anna van der Vleuten. The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. 1st ed. London: Routledge, 2021. s. 80-92. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-48525-9. doi:10.4324/9781351049955-8.
 2. 2016

 3. WALTER, Aaron. The Good, Bad, and Ugly of Populism: A comparative analysis of U.S. and Slovakia. In Published Conference Proceedings entitled: Electoral Engineering and Competitiveness in Post-Communist Europe. Trnava, Slovakia: Fakulte sociálnych vied UCM Trnava, Bučianska 4/A, 91701, Slovenská republika, 2016.
 4. 2015

 5. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů v Evropě. In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2015. 60 s.
 6. 2012

 7. WALTER, Aaron. Popular Myth and Reality: the Israeli-Palestinian conflict in the foreign policy of the European Union and the United States. In European Association Israeli Studies (EAIS), Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany. 2012.
 8. WALTER, Aaron. Popular Myth and Reality: the Israeli-Palestinian conflict in the foreign policy of the European Union and the United States. In European Association Israeli Studies (EAIS), Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany. 2012.
 9. 2008

 10. CAJTHAML, Martin a Petr OSOLSOBĚ. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. In Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Seach of Our European Spiritual Heritage. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7325-139-0.
 11. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Ondřej HORÁK, Monika HORÁKOVÁ a Jaromír TAUCHEN. Meziválečné Československo a Evropa. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 100 s. Právo. ISBN 978-80-87071-98-4.
 12. BOUZEK, Jan. Rezension O. Kytlicová, Jungbronzezeitliche Hortfunde in Böhmen. PBF XX 12, Stuttgart 2007; M. Salaš, Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno 2005; V. Moucha, Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Prag 2007. Praehistorische Zeitschrift. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2008, roč. 83, č. 1, s. 258-262. ISSN 0079-4848.
 13. HORYNA, Břetislav. Zrození Evropy v antické kultuře. In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 19-26. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 14. 2007

 15. BOUZEK, Jan. Jaký byl doopravdy obchod v pravěku? Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archaeologica. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, XL, č. 1, s. 19-32. ISSN 0520-9250.
 16. ROTHENHAGEN, Richard. Karel Čapek - Als Europäer seiner Zeit voraus. In Europa- Nachdenken und Vordenken. 1. vyd. Wien, Berlin: LIT Verklag Berlin 2007, LIT Verlag GmbH&Co.KG Wien 2007, 2007. s. 205-214. ISBN 978-3-8258-9803-8.
 17. HÁJKOVÁ, Petra, Blanka SHAW, Michal HÁJEK, Dirk HINTERLANG a Vítězslav PLÁŠEK. The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. The bryologist. Brooklyn, N.Y.: American Bryological and Lichenological Society, 2007, roč. 110, č. 4, s. 776-787, 17 s. ISSN 0007-2745.
 18. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě na prahu 21. století. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007. s. 7-12. Výzkum, svazek č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 19. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0.
 20. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. XV., č. 10, s. 3-10. ISSN 1801-6006.
 21. 2006

 22. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 346–350. ISSN 1210-9126.
 23. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Ursula MULLER, Irina NOVIKOVA, Elzbieta OLEKSY, Voldemar KOLGA, Harry FERGUSON, Dimitri KAMBUROV, Emmi LATTU, Maria NORDBERG, Iva ŠMÍDOVÁ, Teemo TALLBERG, Hertta NIEMI a Joanna KAZIK. Configurations of Europe. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 184-199. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 24. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 25. BOČKOVÁ, Helena. Jiří Langer sedmdesátníkem. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 2, s. 116-118. ISSN 0862-8351.
 26. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 81-92, 11 s. ISBN 80-210-4182-X.
 27. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 102 s. Právo. ISBN 80-87071-05-0.
 28. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. s. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1.
 29. 2005

 30. MANDALAKIS, M., O. GUSTAFFSON, T. ALSBERG, A.L. EGEBACK, C.M. REDDY, L. XU, Jana KLANOVA, Ivan HOLOUBEK a E.G. STEPHANOU. Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites. Environmental Science & Technology. USA, 2005, roč. 39, č. 9, s. 2976-2982. ISSN 0013-936X.
 31. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 268-270. ISBN 80-7325-071-3.
 32. BOČKOVÁ, Helena. Josef Opletal: Moje paměti. Ethnologia Europae centralis. Souček - Istytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Universytet Ślaski, 2005, roč. 7, s. 131-132. ISSN 1210-1109.
 33. BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 65-70. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 34. OSOLSOBĚ, Petr a Giovanni REALE. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození "evropského člověka". Brno: CDK, 2005. 180 s. Dějiny a kultura. ISBN 8073250683.
 35. HORÁK, Petr. La recherche philosophique et l'organisation des masters en République tcheque. In DEBRU, Claude a Jean-Jacques WUNENBURGER. La recherche philosophique et l'organisation des masters en France et en Europe. první. Paris: L' Harmattan, 2005. s. 34-38; 158-164, 10 s. ISBN 2-296-00056-8.
 36. GAISLER, Jiří. National reports on the history and practice of bat banding. Czech Republic. In Hutterer R., Ivanova T., Meyer-Cords C., Rodrigues L. (editors): Bat migrations in Europe. Bonn: Federal Agency for Nature Conservation, 2005. s. 37-38. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 28. ISBN 3-7843-3928-X.
 37. HOLZER, Jan. Nejistá Evropa. In Evropa a její duchovní tvář. Eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. s. 70-73. ISBN 80-7325-071-3.
 38. KLÁNOVÁ, Jana, Ivan HOLOUBEK a Jiří KOHOUTEK. Passive air sampling network in Central and South Europe as a tool for a study of POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. In DIOXIN 2005. 2005. vyd. Toronto, Canada: Dioxin, 2005. s. 40.
 39. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 40. KOPEČEK, Lubomír. Preface: Political Left in Contemporary Europe. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 7 - 10. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
 41. NECHUTOVÁ, Jana. (rec.) Jana Kepartová, Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. Listy filologické. Praha: KLP, 2005, roč. 128, č. 1, s. 410-412. ISSN 0024-4457.
 42. STRMISKA, Maxmilián. Regional Parties and Party Systems. Concept and Typology of European Regional Parties and Regional Party Arrangements. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005. 72 s. Politologická ed., 5. ISBN 80-902652-7-8.
 43. STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005. 144 s. Politologická ed., 4. ISBN 80-902652-5-1.
 44. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Tschechische Republik. In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. s. 271-291, 20 s. ISBN 3-531-14767-6.
 45. SEIDENGLANZ, Daniel. Vývoj železniční dopravy v Evropě a její pozice v evropské dopravní politice. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, č. 4, s. 92-104. ISSN 1213-2446.
 46. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum přírodních lesů v ČR a Evropě z pohledu zoologa. Bulletin oboru agrochemie, půdy a výživy rostlin. Brno: Ústř. kontrol. a zkuš. ústav zemědělský, 2005, XIII, č. 1, s. 39-43. ISSN 1212-5458.
 47. PEČÍNKA, Pavel. Zelená mozaika pod drobnohledem. Výzkum počáteční vývojové fáze západoevropských zelených (od konce 70. do začátku 90. let) a českých zelených (od 90. let do r. 2005). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 45-61, 16 s. ISBN 80-7325-074-8.
 48. 2004

 49. HLOUŠEK, Vít. Centra a periferie v Evropě - přístup Steina Rokkana. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004, V, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 50. MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, Barrister & Principal, 2004. 181 s. ISBN 80-903333-0-3.
 51. SVOBODA, Jiří. From the Nile to the Danube: An introduction. Anthropologie 42. ČR: Moravské zemské muzeum Brno, 2004, roč. 2004, č. 42, s. 199-201. ISSN 0323-1119.
 52. ZOUHAR, Jan. Hodnoty v době poevropské. Sofia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, roč. 4, 2004, č. 1, s. 289-290. ISSN 1642-1248.
 53. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question. In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1. vyd. Paris: L'Harmattan, 2004. s. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X.
 54. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004. s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
 55. VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8.
 56. SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, roč. 1, č. 2, s. 103-114. ISSN 1613-8171.
 57. SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě. Brno: Univerzitní noviny, 2004, roč. 11, 4-12, s. 42-44. ISSN 1211-6866.
 58. 2003

 59. STRMISKA, Maxmilián. Conceptualization and typology of European regional parties: a note on methodology. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1212-7817.
 60. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 227-254, 27 s. ISBN 80-210-3308-8.
 61. BRÁZDIL, Rudolf. Historical Climatology and its Progress after 1990. In People and Nature in Historical Perspective. 1. vyd. Budapest: Central European University - Archaeolingua, 2003. s. 197-227. CEU Medievalia. ISBN 963 9241 86 5.
 62. MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. Interesting records of European Stratiomyidae including description of the female of Nemotelus danielssoni (Diptera: Stratiomyidae). Bolletino della Societa entomologica Italiana. 2003, roč. 134, č. 3, s. 253-264. ISSN 0037-8447.
 63. KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie. In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I, 2003. s. 24-35. ISBN 80-210-3080-1.
 64. JEŘÁBEK, Richard. Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie. Strážnice: grantový projekt, 2003. 5 s. Národopisná revue č. 4.
 65. MARHOLD, Karol, Vít GRULICH a Iva HODÁLOVÁ. Taxonomy and nomenclature of Senecio paludosus (Compositae) in Europe. Annales botanici fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publish, 2003, roč. 40, č. 3, s. 373-379. ISSN 0003-3847.
 66. SEIDENGLANZ, Daniel. Trends in the development of high-speed railway transportation in connection with European integration. 2003.
 67. 2002

 68. STRMISKA, Maxmilián. A Study on Conceptualisation of (Ethno)Regional Parties. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, 2-3, s. 55-66. ISSN 1212-7817.
 69. PIKNER, Radim a Petr BUREŠ. Cytogeografie Eleocharis subser. Eleocharis v jihovýchodní Evropě. Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha: Česká botanická společnost, 2002, roč. 37, č. 1, s. 21-26. ISSN 0009-0662.
 70. SPÁČILOVÁ, Jana. Divadlo vyšlé z módy. Historie a současnost kulisového divadla v Evropě. Opus musicum. Brno, 2002, XXXIV, č. 5, s. 72-78. ISSN 00862-8505.
 71. IVANOV, Martin. Fossil snake assemblages from French middle Miocene (MN 7+8) localities of La Grive L7 and La Grive M. In ESSEWECA, Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe. Abstract book. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Sciences, 2002. s. 20-21.
 72. BRZOBOHATÝ, Rostislav. Stratigraphic range of myctophid species (otoliths) in the European lower and middle Miocene and its significance in the Central Paratethys Realm. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002. ESSE WECA Abstract Book.
 73. SPRIBILLE, Toby a Milan CHYTRÝ. Vegetation surveys in the circumboreal coniferous forests: A review. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 4, s. 365-382. ISSN 1211-9520.
 74. 2001

 75. STRMISKA, Maxmilián. Aliados por patrimônio, divididos por opçăo? Os partidos pós-comunistas da Europa. Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2001, roč. 4, č. 31, 7 s.
 76. FIALA, Petr. Češi a Němci společně ve sjednocené Evropě. In KOSCHMAL, W, Marek NEKULA a J ROGALL. Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. Praha/Litomyšl: Paseka, 2001. s. 367-373, 17 s. sborník. ISBN 80-7185-370-4.
 77. HLOUŠEK, Vít. Evropa států, Evropa regionů. In Mrklas, L. (ed.): Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2001. s. 150-155. ISBN 80-238-6750-4.
 78. STRMISKA, Maxmilián. Evropský rasismus a xenofobní populismus v politologické perspektivě. Příspěvek k diskusi o pojetí rasismu a xenofobie. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 34-47. ISSN 1212-7817.
 79. IVANOV, Martin. Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition. Paläontologische Zeitschrift. Stuttgart, 2001, roč. 74, č. 4, s. 563-573. ISSN 0031-0220.
 80. STRMISKA, Maxmilián. Protipřistěhovalecké xenofobní strany v evropském kontextu.Příspěvek k charakteristice xenofobních stranicko-politických formací. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 17-32. ISSN 1212-7817.
 81. BURJANEK, Aleš. Xenofobie po česku : jak si stojíme mezi Evropany? Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 73-89. ISSN 1212-365X.
 82. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-67. ISSN 1210-3861.
 83. 2000

 84. HUBÁLEK, Zdeněk. European experience with the West Nile virus ecology and epidemiology: could it be relevant for the New World? Viral Immunology. USA, 2000, roč. 13, č. 4, s. 415-424. ISSN 0882-8245.
 85. IVANOV, Martin, Jean-Claude RAGE, Zbigniew SZYNDLAR a Márton VENCZEL. Histoire et origine géographique des faunes de serpents en Europe. Bulletin de la Société Herpétologique de France. Paris, 2000, roč. 96, -, s. 15-24. ISSN 0754-9962.
 86. IVANOV, Martin, Jean-Claude RAGE, Zbigniew SZYNDLAR a Márton VENCZEL. Origine géographique et histoire des faunes de serpents en Europe. In 27eme Congres Annuel de la Société Herpétologique de France, Résumés. Poitiers: Université de Poitiers, 2000. s. 28-29, 1 s.
 87. FIALA, Petr. Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. In Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education Foundation, 2000. s. 1-150. ISBN 1523-9764.
 88. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Současná evropská krajní pravice. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 14-16. ISSN 0543-7962.
 89. 1999

 90. CHALUPA, Petr. Česká republika v Evropě. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 10 s. Sborník prací PdF MU. ISBN 80-210-2164-0.
 91. BARTONĚK, Antonín. Europa und die Tradition der Antike. In The Crossroads of European Culture. Brno: Brno: Vutium Press, 1999. s. 491-496. ISBN 80-214-1249-6.
 92. MEČIAR, Jozef. Geoplitická souvztažnost integračních a dezintegračních procesů v Evropě. In Ke sjednocování Evropy. (Studie, materiály, dokumenty). 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1999. s. 63-70. ISBN 80-210-2147-0.
 93. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, roč. 4. roč., březen, 3 s. ISSN 1210-485X.
 94. FIALA, Petr a Břetislav DANČÁK. Nacionalistické politické strany v Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 170 s. monografie. ISBN 80-210-2247-7.
 95. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa. 1. vyd. Praha: SPL Práce, Albra, 1999. 135 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-86287-09-2.
 96. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa. 1. vyd. Praha: Práce, 1999. 135 s. učebnice. ISBN 80-86287-09-2.
 97. HUBÁLEK, Zdeněk a Jiří HALOUZKA. West Nile fever - a reemerging mosquito-borne viral disease in Europe. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 1999, roč. 5, č. 4, s. 643-650. ISSN 1080-6040.
 98. 1998

 99. GAISLER, Jiří a Petr BENDA. Poznámky k počtu a názvům evropských druhů netopýrů. Vespertilio. Praha, 1998, roč. 3, č. 1, s. 135-146. ISSN 80-88850-19-3.
 100. TIETZE, Wolf a Stanislav ŘEHÁK. Prinzipielle und theoretische Erwägungen - Streckennetzgestaltung am Beispiel von Böhmen und Mähren. In Transrapis-Verkehr in Europa, eine Vision für das 21. Jahrhundert. Berlin - Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1998. s. 103-107. Geooekologie.
 101. 1997

 102. SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6.
 103. IVANOV, Martin. Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 59-91. ISBN 80-210-1714-7.
 104. 1993

 105. PODBORSKÝ, Vladimír. O možné kontinuitě sakrálních kruhových architektur v pravěku Evropy. Folia archaeologica [Uniwersytet Łódzki]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993, roč. 1992, č. 16, s. 75-83. ISSN 0208-6034.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 15:01