Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. BLAHUŠIAK, Igor. THE TREATY OF LISBON: EUROPEAN PHILADELPHIA? COMPARISON FROM THE JURISTIC POINT OF VIEW. In Sborník z 1. ročníku konference COFOLA. 1.vy.d. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 11 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 2. 2007

 3. PITROVÁ, Markéta. Konventní proces a vytváření ústavní smlouvy. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 4, s. 283-303. ISSN 1211-3247.
 4. 2006

 5. POSPÍŠIL, Ivo. Česká republika a možné varianty revize primárního práva Společenství. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy ČR. Brno: MPÚ MU, 2006. s. 133 - 149, 16 s. Svazek. ISBN 80-210-4076-9.
 6. 2005

 7. PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Institut předsednictvá Evropské unie - principy, problémy a reforma. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, roč. 40, č. 3, s. 5-24. ISSN 0323-1844.
 8. KANIOK, Petr. Opozice k evropské ústav: past pro euroskepticismus. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovové vládnutí: teorie, pístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 201-213, 14 s. ISBN 80-7325-074-8.
 9. SMEKAL, Hubert. The Impact of the "European Constitution" on the National Political and Legal Systems. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, č. 2, s. 224-235. ISSN 1211-3247.
 10. SMEKAL, Hubert. Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 187-200, 267 s. ISBN 80-7325-074-8.
 11. 2004

 12. POSPÍŠIL, Ivo. Diskuse o evropské ústavě v České republice. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. Brno: CDK, 2004. s. 148 - 156, 8 s. Politologie.
 13. POSPÍŠIL, Ivo a Martin FEDORKO. Veřejná diskuse o návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu v zemích Visegrádu. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy EU. Brno: CDK, 2004. s. 167 - 186, 10 s. Politologie.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2022 00:24