Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. HORÁK, Pavel. Cíle a funkce individuálních akčních plánů zaměstnanosti reflexí aktérů vybraných úřadů práce. In TOKÁROVÁ, Anna, Jozef KREDÁTUS a Vladimír FRK. Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov: FF Prešovské univerzity, 2005. s. 694-704. ISBN 80-8068-425-1.
  2. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247.
  3. 2004

  4. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
  5. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2021 20:04