Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 92-119. ISSN 1213-2446.
  Maastricht criteria of...divergence?
  Název česky: Divergenční Maastrichtská kritéria?
  Název anglicky: Maastricht Criteria of…Divergence?
  RIV/00216224:14560/12:00064346 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Paleta, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: monetary policy; Maastricht criteria; Eurozone; euro
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Změněno: 13. 3. 2013 09:29.
 2. 2009

 3. NECKÁŘ, Jan. Evropská měnová unie. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 269 - 273. ISBN 978-80-7380-155-7.
  Název anglicky: European Monetary Union
  RIV/00216224:14220/09:00035217 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: European Monetary Union; Central European Bank; ECU
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 15. 3. 2009 21:27.
 4. 2007

 5. BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9.
  Název anglicky: Labour Mobility as one of the OCA Criteria - Application to the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/07:00050763 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Bachanová, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Integration; Optimum Currency Area; Labour Mobility; European Monetary Union
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 11. 4. 2012 15:22.
 6. 2006

 7. BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1213-2446.
  Název anglicky: The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge
  RIV/00216224:14560/06:00031742 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Bachanová, Veronika (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: European Monetary Union; public finance; nominal convergence; real convergence
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 18. 6. 2009 12:14.
 8. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, s. 72-77. ISSN 0139-5661.
  Název anglicky: The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration
  RIV/00216224:14220/06:00017557 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Kapitán, Zdeněk (203 Česká republika) -- Kapitánová, Jitka (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: European Communities; European Union; Supranationality Principle; European Integration; European Economic Community; European Monetary Union; The Amsterdam Treaty

  Změnil: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., učo 12254. Změněno: 13. 11. 2006 02:17.
 9. 2005

 10. PALETA, Tomáš. Problematika synchronizace hospodářského cyklu před vstupem do EMU. In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej úni. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. neuvedeno, 6 s.
  Název anglicky: The problem of business cycle synchonization before EMU accesion
  RIV/00216224:14560/05:00014363 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Paleta, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: business cycle synchonization; European monetary union; structural variables of economy

  Změnil: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Změněno: 10. 1. 2006 10:33.
 11. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Teoretické prístupy k vytvoreniu Európskej menovej únie. In Sborník příspěvků z vědecké konference MendelNet 2005. Brno: Mendlova zemědělská univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 255 s. ISBN 80-7302-107-2.
  Název anglicky: Theoretical approaches to the constitution of EMU

  Klíčová slova anglicky: Euroland; European monetary union; common currency; fiscal policy; monetary policy

  Změnila: Ing. Soňa Kukučková, Ph.D., učo 114784. Změněno: 3. 5. 2006 12:35.
Zobrazeno: 29. 9. 2023 11:55