Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice. In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1. vyd. Praha: Evropské hodnoty, 2008. s. 67-80, 13 s. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
 2. 2007

 3. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0.
 4. 2006

 5. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 346–350. ISSN 1210-9126.
 6. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 81-92, 11 s. ISBN 80-210-4182-X.
 7. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 102 s. Právo. ISBN 80-87071-05-0.
 8. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl IV. Systém institucí Evropské unie. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 4, s. 72-79. ISSN 0139-5661.
 9. 2005

 10. FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2005, roč. 24, č. 1, s. 21-41, 20 s. ISSN 1210-762X.
 11. KANIOK, Petr. Euroskepticismus a Evropský parlament. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, roč. 12, č. 4, s. 416-430, 14 s. ISSN 1211-3247.
 12. HLOUŠEK, Vít a Klára POLÁČKOVÁ. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII, č. 1, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 13. 2004

 14. PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA a Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2004, roč. 39, č. 4, s. 5-22. ISSN 0323-1844.
 15. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 46-47. ISSN 1212-9771.
 16. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 54-69. ISBN 80-210-3588-9.
 17. 1998

 18. FIALA, Petr. Materiály k problematice stranicko-politického složení Evropského parlamentu. In Fiala, P. (ed.): Politické strany v Evropském parlamentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 7-8. ISBN 80-210-1915-18.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 6. 2023 11:59