Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
  Název anglicky: Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways
  RIV/00216224:14210/19:00111922 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mazuch, Marian (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Great Moravia; centres; Valy near Mikulčice; Pohansko near Břeclav; collapse
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 6. 3. 2020 08:06.
 2. ALAJBERG, Ante a Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019.
  Název česky: Otres - Crkvina: archeologické výzkumy a systematická prospekce
  Název anglicky: Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey
  čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 7. 10. 2019 15:15.
 3. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
  Název česky: Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva?
  Název anglicky: Pohansko near Breclav. Sixty years, four generations, one world. Or two?
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Břeclav Pohansko; research; research history
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 7. 10. 2019 15:07.
 4. 2018

 5. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
  Název česky: Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit.
  Název anglicky: Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: early Middle Ages; The Great Moravia; Pohansko; archeology; research; projects
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 22. 11. 2018 08:38.
 6. 2016

 7. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
  Název anglicky: Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?
  RIV/00216224:14210/16:00088504 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval; Pohansko u Břeclavi; Hinterland; Umland; Field prospection; settlement
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.
  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 3. 2017 17:06.
 8. 2015

 9. DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015.
  Název česky: Osídlení mezi 9. a 10. stoletím
  Název anglicky: Settlement between the 9th and 10th centuries
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: early medieval; chronology; dating; radiocarbon method
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 10. 11. 2016 19:30.
 10. 2014

 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
  Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice
  RIV/00216224:14310/14:00077035 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: anthropology; archaeology; monastery; excavation
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 31. 12. 2014 13:32.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
  Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: anthropology; archaeology; monastery; excavation
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 11. 5. 2014 15:43.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
  Název anglicky: The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; popularisation; castle; Middle Ages

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 30. 10. 2014 20:11.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
  Název česky: Představení Oddělení archeologie
  Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; university; study
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 7. 5. 2014 22:00.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
  Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 20:36.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ a Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Pozořice (Brno-venkov district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; excavation; castle; Vildenberk; Moravia

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 28. 10. 2015 22:41.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
  Název anglicky: The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District
  RIV/00216224:14210/14:00084442 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Roštínský, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Kos, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravia; hrad; Middle Ages; Vildenberk; building materials
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 9. 3. 2016 09:17.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
  Název anglicky: Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; research; castle; cistern
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 11. 5. 2014 16:12.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
  Název česky: Doba římská a doba stěhování národů. Krátká ukázka nových výukových materiálů pro studenty MU.
  Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; study; innovation; Rome; European Funds
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 7. 5. 2014 22:14.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.
  Název anglicky: The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: exhibition; Middle Ages; archaeology; Moravia; village

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 28. 10. 2015 20:30.
 21. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 50, č. 53, s. 358-362. ISSN 0449-0436.
  Název anglicky: Excavation of polycultural site Kostice - Zadní hrúd in the year 2013
  RIV/00216224:14210/14:00074176 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Kostice - Zadní hrúd; Early medieval; excavation; latén; sword; warrior
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 20. 2. 2015 17:49.
 22. 2013

 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
  Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Anthropology; Archaeology; monastery; excavation
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 25. 10. 2013 13:07.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ a Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 187. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Černá Voda (Jeseník district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; Middle Ages; castle; Kaltenštejn

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 28. 10. 2015 21:34.
 25. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  Název anglicky: Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: popularisation; archaeology; monastery; Middle Ages

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 11:48.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Kdy vznikla synagoga ve Velkém Meziříčí? O archeologickém výzkumu a jeho nálezech. 1. vyd. Praha: Roš chodeš. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 2013. 1 s. Roč. 75, listopad 2013, s. 18. ISSN 1210-7468.
  Název anglicky: When the Synagogue in Velké Meziříčí Was Founded? About Archaeological Research and Its Finds
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Jews; synagogue; Moravia; archaeology; Modern history

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 11. 5. 2014 16:06.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 12:10.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
  Název anglicky: Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Mstěnice; Middle Ages; village; castle; keep; archaeology; excavation; Moravia
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 7. 8. 2013 10:57.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
  Název anglicky: Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Mstěnice; Middle Age; village; castle; keep; archaeology; excavation; Moravia
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 10. 4. 2013 14:58.
 30. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 2013, s. 776-785. ISSN 0323-1267.
  Název česky: Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska
  Název anglicky: The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska
  RIV/00216224:14210/13:00066683 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Early Middle Ages; graveyard; coins; temple ring
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 9. 1. 2015 17:23.
 31. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, s. 355-364. ISSN 0449-0436.
  Název česky: Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska
  Název anglicky: The new Late Hillfort cemetery from Břeclav Louky od Břeclavska
  RIV/00216224:14210/13:00066685 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Late Hillfort; cemetery; coins; temple ring; Břeclav
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 28. 3. 2014 12:45.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  Název anglicky: Salvage Excavation of the Old Synagogue in Velké Meziříčí
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; synagogue; Hebraism; excavation; Moravia
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 1. 5. 2013 00:02.
 33. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ a Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  Název anglicky: Revisional Excavation of the part of roundel's ditch in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Neolithic; Moravia; roundel; archaeology
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 30. 4. 2013 23:42.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
  Název anglicky: Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: castle; Vildenberk; archaeology; research
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 17. 11. 2016 08:37.
 35. 2012

 36. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 99-100. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Bělá pod Pradědem (Jeseník district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Adolfovice; castle; Middle Ages; archaeology; survey

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 28. 10. 2015 21:29.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-2581.
  Název anglicky: Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: book review; castellology; Middle Ages; archelogie; historie

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 13. 3. 2013 08:01.
 38. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
  Název česky: Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011
  Název anglicky: Excavation at the polycultural archaeological site Kostice : Zadní hrúd in the year 2011
  RIV/00216224:14210/12:00057890 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Milo, Peter (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: archaeology; Early Medieval; settlement; furnace; oven; silo
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 4. 2013 11:21.
 39. 2011

 40. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 s. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
  Název anglicky: Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Brno 2010.
  RIV/00216224:14210/11:00059807 Přehledové a vzdělávací texty. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: book; Middle Ages; Castellology; rock castle; Skály

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 22. 4. 2013 09:14.
 41. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
  Název česky: Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě.
  Název anglicky: To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.
  RIV/00216224:14210/11:00055122 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Archaeology; excavation; localization; revision
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 2. 4. 2012 11:20.
 42. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
  Název česky: Opevnění Pohanska u Břeclavi
  Název anglicky: The fortification of Pohansko near Břeclav
  RIV/00216224:14210/11:00051939 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Archaeology; Early medieval; Great Moravian empire; Pohansko near Břeclav; Rampart; Fortification

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 7. 11. 2014 11:36.
 43. 2010

 44. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
  Název anglicky: Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources
  RIV/00216224:14210/10:00051567 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: review; Middle Ages; Medieval Archaeology

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 18. 4. 2012 10:40.
 45. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
  Pdf soubor článku
  Název česky: Pohanské výzkumy slaví padesátku
  Název anglicky: The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav
  RIV/00216224:14210/10:00043385 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pohansko near Břeclav; archaeology; excavations; results

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 4. 2011 01:32.
 46. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
  Název česky: Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu
  Název anglicky: Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd
  RIV/00216224:14210/10:00049163 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Milo, Peter (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Archaeology;Early Medieval;settlement;burial ground;geophysics;prospection

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 15. 4. 2011 15:41.
 47. 2009

 48. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
  Název česky: Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí
  Název anglicky: Břeclav-Pohansko: The Status of the Analysis of suburbs
  RIV/00216224:14210/09:00029540 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Archaeology; Early medieval; Pohansko near Břeclav; Suburbs; Review
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 2. 11. 2009 17:00.
 49. 2008

 50. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
  Název česky: Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění
  Název anglicky: Digital documentation of an archaeological excavation of a fortification
  RIV/00216224:14210/08:00025986 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: excavation;GIS;documentation;fortification;Early Middle Ages
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 3. 7. 2009 12:16.
 51. 2006

 52. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
  Název anglicky: The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989
  RIV/00216224:14210/06:00031661 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Castle; Bailey; Lelekovice; Excavation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 1. 5. 2012 01:41.
 53. 2005

 54. HORÁCKOVÁ, Ladislava. Mezinárodní expedice v Sakkáre, Egypt. 2005.
  Název anglicky: International expedition, Saqqara, Egypt
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: excavation; photography; Egypt; exhibition

  Změnila: doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D., učo 2765. Změněno: 8. 2. 2006 15:32.
Zobrazeno: 1. 3. 2021 18:19