Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

  1. RAY, A., M. MIJANUDDIN, R. CHATTERJEE, Jaromír MAREK, S. MONDAL a M. ALI. Synthesis, crystal structure and helical ladder-like assembly of a novel terephthalato-bridged binuclear Cu(II) complex: First report on terephthalate bridging under tetraaza macrocyclic environment. Inorganic Chemistry Communications. Netherlands: Elsevier Science, roč. 9, č. 2, s. 167-170. ISSN 1387-7003. 2006.
   Název česky: Syntéza, krystalová struktura a spirálovitě-žebříkové uspořádání nového tereftalově můstkovaného binukleárního Cu(II) komplexu: První popis tereftalového můstku s makrocyklickým tetraazovým okolím
   Název anglicky: Synthesis, crystal structure and helical ladder-like assembly of a novel terephthalato-bridged binuclear Cu(II) complex: First report on terephthalate bridging under tetraaza macrocyclic environment
   RIV/00216224:14310/06:00016775 Článek v odborném periodiku. Anorganická chemie. angličtina. Portugalsko.
   Ray, A. (356 Indie) -- Mijanuddin, M. (356 Indie) -- Chatterjee, R. (356 Indie) -- Marek, Jaromír (203 Česká republika, garant) -- Mondal, S. (356 Indie) -- Ali, M. (356 Indie)
   Klíčová slova anglicky: MOLECULAR-STRUCTURE; MAGNETIC-PROPERTIES; EXCHANGE INTERACTION; ZIGZAG CHAIN; COPPER(II);
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Změněno: 12. 12. 2006 10:02.
Zobrazeno: 14. 4. 2024 13:53