Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 2, s. 194-197. ISSN 0323-2581.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně. Vlastivědný věstník moravský, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 3, s. 293-301. ISSN 0323-2581.
 3. 2014

 4. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.
 5. 2013

 6. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy". Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales., Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-0570.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, s. 94-95. ISSN 0323-2581.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
 9. 2011

 10. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu. Časopis Společnosti přátel starožitností, Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 117-118. ISSN 1803-1382.
 11. 2010

 12. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK a Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka. 2010.
 13. ZAHRÁDKA, Jiří. Inez Tuschnerová: Kostýmní návrhy (práce pro divadlo z let 1952-2010). 2010.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj, Jeseník: Město Jeseník, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 33-33.
 15. 2009

 16. HORÁČEK, Radek. Nový nástup DUMB. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, 25-26, s. 1,16. ISSN 1210-5236.
 17. ZÁLEŠÁK, Jan. Ostřílení i neznámí. Praha: Ambit media, 2009. 2 s. ISSN 1213-8398.
 18. ZÁLEŠÁK, Jan. Praguebiennale 4 - Ztraceni. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 13, s. 1, 6. ISSN 1210-5236.
 19. MAŇAS, Vladimír. Výstava "Růžová zahrádka" v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, roč. 2009/LXI, č. 2, s. 201-202. ISSN 0323-2581.
 20. 2008

 21. DOLÁK, Jan. Komunikace prostřednictvím muzejních expozic. In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008. s. 35-39, 5 s. ISBN 978-80-8083-596-5.
 22. BESMÁKOVÁ, Jana. Sebestředná výstavka. 2008.
 23. DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
 24. 2007

 25. ZÁLEŠÁK, Jan. Anymade & friends. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007.
 26. ZÁLEŠÁK, Jan. Češi na Documenta 12 v Kasselu. Flash Art Czech and Slovak Edition, Praha: Nadace Prague Biennale, 2007, roč. 2, č. 6, s. 17-18. ISSN 1336-9644.
 27. ZÁLEŠÁK, Jan. Daniel Pitín - Adaptace. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 2, s. 4-4. ISSN 1210-5236.
 28. ZÁLEŠÁK, Jan. Jan Jakub Kotík - Patina. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 10, s. 4-4. ISSN 1210-5236.
 29. ZÁLEŠÁK, Jan. Když se sen stane skutečností. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 7, s. 7-7. ISSN 1210-5236.
 30. ZÁLEŠÁK, Jan. Ladislav Jezbera. Flash Art Czech and Slovak Edition, Praha: Nadace Prague Biennale, 2007, roč. 2, č. 6, s. 61-61. ISSN 1336-9644.
 31. 2006

 32. PAVLÍKOVÁ, Eva. Komentář ke kresbám romských dětí. Výstava "Brno očima romského dítěte". 2006.
 33. ZÁLEŠÁK, Jan. Květiny a otázky. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 19, 25 - 26, s. 8-8. ISSN 1210-5236.
 34. ZÁLEŠÁK, Jan. Mezi námi skupinami II. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 19, č. 22, s. 16-16. ISSN 1210-5236.
 35. BAAROVÁ, Zuzana, Radovan FRAIT, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Obrazový katalog vybraných exponátů. In CEJNKOVÁ, Dana a Xenie SOFKOVÁ. Sága moravských Přemyslovců. Olomouc-Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum města Brna, 2006. s. 199-250, 52 s. Sborník a katalog výstavy. ISBN 80-85037-42-4.
 36. HOLUBOVÁ, Zuzana, Dana CEJNKOVÁ, Radovan FRAIT, Xenie SOFKOVÁ, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Sága moravských Přemyslovců. 2006.
 37. 2005

 38. ZÁLEŠÁK, Jan. Insiders. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2005, roč. 18, č. 3, s. 5-5. ISSN 1210-5236.
 39. SKÁCELOVÁ, Jana, Lenka MRÁZOVÁ, Dana GABAĽOVÁ a Jiří KOCOUREK. Jak provázet výstavou : Tipy pro průvodce. 1. vyd. Praha: občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, 2005. 37 s. ISBN 80-7319-051-6.
 40. ZÁLEŠÁK, Jan. Start Point 2005 + Pavel Ryška + Artfest.cz. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2005, roč. 18, č. 19, s. 16-16. ISSN 1210-5236.
 41. 2004

 42. ZÁLEŠÁK, Jan. Back to school. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 21, s. 9-9. ISSN 1210-5236.
 43. ZÁLEŠÁK, Jan. Balthasar Burkhard. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 22, s. 9-9. ISSN 1210-5236.
 44. ZÁLEŠÁK, Jan. Hot Destination. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 11, s. 7-7. ISSN 1210-5236.
 45. ZÁLEŠÁK, Jan. K 05 - Josef Trattner. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, 16 - 17, s. 8-8. ISSN 1210-5236.
 46. ZÁLEŠÁK, Jan. Subjektivní fotografie. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 22, s. 7-7. ISSN 1210-5236.
 47. 2003

 48. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 49. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 50. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 51. KUŽELKA, Vítězslav, Ladislava HORÁČKOVÁ a Lenka VARGOVÁ. Člověk proti nemocem. 2003.
 52. BARTLOVÁ, Milena. Ptejme se po smyslu stálé expozice gotického umění. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Praha: Uměleckohistorická společnost, 2003, roč. 15/2003, č. 1, s. 5-6. ISSN 0862-612X.
 53. BARTLOVÁ, Milena. Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře. Dějiny a současnost : kulturně historická revue, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, roč. 25/2003, č. 3, s. 54-55. ISSN 0418-5129.
 54. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří. Jižní Morava, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 273-274. ISSN 0449-0436.
 55. 2002

 56. NOVOTNÝ, Vladimír, Pavla MALÁ a Jiří KOTRLA. Face to Face to our Ancestors (Face reconstruction from the skull in visual anthropology). Bari: Universitá di Bari, 2002.
 57. PAPOUŠEK, Dalibor. Svět lacandonských Mayů. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 123-126. ISSN 1210-3640.
 58. 2001

 59. TROJAN, Jakub. Expo 2000 - úspěch nebo propadák? Geografické rozhledy, Praha, 2001, roč. 10, č. 3, s. 70-70. ISSN 1210-3004.
 60. 1999

 61. HORÁČEK, Radek. Aktuální akademismus v Brně. Atelier, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 11, s. 4. ISSN 1210-5236.
 62. 1997

 63. HOLMAN, Pavel. Udivený návštěvník aneb muzejní výstava. In Sborník ze semináře Muzea a návštěvníci aneb Je výstava zábava či otrava? 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1997. s. 1-3, 3 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 12:22