Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

    1. ŠPALEK, Jiří. Dobrovolné přispívání na veřejný statek: Jsou čeští studenti jiní? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 222-235. ISBN 978-80-7399-657-4.
    2. ŠENEKLOVÁ, Jitka a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2009, roč. 57, č. 1, s. 21-45. ISSN 0032-3233.

    2007

    1. HYÁNEK, Vladimír a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých předpokladů (neo)klasické ekonomie. In Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 45-54. ISBN 978-80-248-1601-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 17:03