Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman. Expert teacher as a proficient and a moral authority. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007. s. 25. ISBN 978-961-6637-03-9.
  2. LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
  3. 2006

  4. ŠVAŘÍČEK, Roman. Životní historie učitele experta. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-17. ISBN 80-7043-483-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 1. 2019 13:22