Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668.
   Název česky: Co vysvětluje zpětná kauzalita
   Název anglicky: On what backward causation explains
   RIV/00216224:14210/08:00025088 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
   Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: causation; backward causation; explanation; time
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 28. 1. 2013 16:15.
  2. MÁCHA, Jakub. Metaphorische Bedeutung als virtus dormitiva. Hieke, Alexander - Leitgeb, Hannes (eds.) Reduktion und Elimination in Philosophie und den Wissenschaften. Papers of the 31. International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2008, roč. 16, č. 1, s. 207-209. ISSN 1022-3398.
   PDF
   Název česky: Metaforický význam jako virtus dormitiva
   Název anglicky: Metaphorical Meaning as virtus dormitiva
   RIV/00216224:14210/08:00033750 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. němčina. Rakousko.
   Mácha, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: metaphorical meaning;secondary meaning;explanation
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., učo 3662. Změněno: 18. 1. 2012 18:03.

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
   Název anglicky: What is an Explanantion?
   RIV/00216224:14210/07:00020740 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: explanation; philosophy of science
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 26. 6. 2009 20:11.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5.
   Název anglicky: Causal Aspects of Explanation
   RIV/00216224:14210/07:00020739 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: explanation; causation; epistemology
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 26. 6. 2009 11:23.

  2005

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1.
   Název česky: Kauzalita a problém vysvětlení
   Název anglicky: Causation and the Problem of Explanation
   RIV/00216224:14210/05:00013501 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: epistemology; causation; explanation
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 16. 3. 2012 13:49.
  2. KŘÍSTEK, Michal. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu. Palcútová, M. a Horváth, M. (red.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 100-107. ISBN 80-223-2023-4.
   Název anglicky: Description and explanation within a stylistic analysis of a text
   RIV/00216224:14210/05:00012857 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Slovensko.
   Křístek, Michal (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: stylistic analysis; description; explanation

   Změnil: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D., učo 6627. Změněno: 19. 1. 2006 14:40.

  2004

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.
   URL
   Název anglicky: Why Explanation is not an Argument
   RIV: Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Jastrzembská, Zdeňka (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: explanation; logical empiricism; philosophy of science
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 16. 3. 2012 13:49.

  2003

  1. RUSÍNOVÁ, Zdenka. Principy explanační lingvistiky a jazykové poznání. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav2. Bratislava: Kartprint, 2003. s. 234-240. ISBN 80-88870-39-9.
   Název anglicky: Principles of explanatory linguistics and linguistic knowledge
   Jazykověda. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: linguistics; explanation; theory

   Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 10:59.
Zobrazeno: 7. 12. 2023 07:08