Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek o pohádce a fantasy. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 13-19, 7 s. ISBN 978-80-7372-309-5.
 2. NOVÁKOVÁ, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera. Bohemica litteraria, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 1, s. 167-172. ISSN 1213-2144.
 3. 2001

 4. NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a povídkou. In Sborník prací Filozofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 101-108, 8 s. ISBN 80-210-2965-X.
 5. 1999

 6. ZÍTKOVÁ, Jitka. Motiv "jiného světa" v české autorské pohádce. In Literatúra pre deti a mládež v procese. Rozprávkový žáner. 1. vyd. Nitra: FF UKF v Nitre, 1999. s. 69-76. ISBN 808050-160-2.
 7. VAŘEJKOVÁ, Věra. Pohádkovost Rybářské knížky. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 2, s. 2-5. ISSN 1211-3484.
 8. 1998

 9. VAŘEJKOVÁ, Věra. Český pohádkový kontext v posledním osmiletí. In Současnost literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 1998. s. 15-21. ISBN 80-7083-269-10.
 10. KROČA, David. Moudré pohádky Daniely Fischerové. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3, č. 4, s. 17. ISSN 1211-3484.
 11. NOVÁKOVÁ, Luisa. Renčovy veršované pohádky. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univeryita Brno, 1998. s. 45-49, 5 s. ISBN 80-210-2014-8.
 12. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Perníková chaloupka. In renč, Václav: Perníková chaloupka. Svitavy: Trinitas, 1998. 42 s. ISBN bez ISBN.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 3. 2020 22:10