Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HORA, Ondřej. Potýkají se mladí lidé v české společnosti s problémem "chybějících dětí"? In Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. 1. vyd. Boskovice/Brno: František Šalé/Albert, 2008. s. 245-287, 42 s. první. ISBN 978-80-7326-140-5.
 2. 2007

 3. RABUŠIC, Ladislav. Několik poznámek k české rodinné politice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 2007, roč. 49/2007, č. 4, s. 262-272. ISSN 0011-8265.
 4. SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Refamilization of the Czech Family Policy and Its Causes. In SAXONBERG, Steven. Conflict, Citizenship and Civil Society. první. Glasgow: Glasgow University, 2007. s. 198.
 5. SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Refamilization of the Czech Family Policy and Its Causes. In Conflict, Citizenship and Civil Society. první. Glasgow: Glasgow University, 2007. s. 198.
 6. NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: AVSP, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 106-114. ISSN 1213-6204.
 7. ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007. s. 1021 - 1025, 5 s. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5.
 8. 2006

 9. RABUŠIC, Ladislav. Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě? In Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 66-80, 15 s. Katedra demografie a geodemografie. ISBN 80-86561-93-3.
 10. ŠLECHTOVÁ, Hana. Jak jsou hodnoceny rodinné politiky vyspělých zemí (sekundární analýza výzkumů a komentářů). In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2006. s. 115-165, 51 s. 1. ISBN 80-7326-104-9.
 11. 2004

 12. SIROVÁTKA, Tomáš. Family policy in the Czech Republic after 1989: from gendered and enforced familialism to gendered and implicit Familialism. In MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal Publ., 2004. s. 97-117, 21 s. vydání první. ISBN 80-86598-67-5.
 13. 2003

 14. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Family and Family Policy in Transition. 2003.
 15. 2001

 16. ŠLECHTOVÁ, Hana. Podíl struktur občanské společnosti na francouzské rodinné politice. In Normativní základy rodinné politiky - Co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne. Sborník z česko-německo-rakouské konference o rodinné politice. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2001. s. 76-83, 8 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 9. 2019 07:21