Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny. Psychoterapie, Brno: FSS MU, 2008, roč. 2, 3-4, s. 213-220. ISSN 1802-3983.
  2. 2007

  3. NAVRÁTIL, Pavel. Logoterapie v rodinné terapii. In Život je dar. 2007.
  4. 2005

  5. PLAŇAVA, Ivo a Jakub ŠINDLER. Terapie dobrodružstvím a její přesahy do rodinné terapie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2005, roč. 40, č. 2, s. 154-169. ISSN 0555-5574.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2020 19:05