Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Aktivní otcové. In Aktivní otcovství. 1. vyd. Brno: Nesehnutí Brno, 2008. s. 8-17. ISBN 978-80-903228-9-1.
  2. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5., 1., s. 11-34. ISSN 1214-813X.

  2007

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance. In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-903086-6-4.
  2. ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 155-169. ISBN 978-80-903086-6-4.

  2004

  1. SKOČOVSKÝ, Karel. O těhotenství tatínků. Praha: Portál, 2004. Psychologie dnes 10, 12, 22-23. ISBN 12129607.
  2. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte - Česká republika na přelomu tisíciletí. In Rodina - 9. slovenská demografická konferencia. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnost, 2003. s. 205-211. ISBN 80-88946-28-X.
  2. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6.

  2001

  1. ŠIRŮČEK, Jan. Výchovné přístupy rodičů k dětem školního věku. In Psychológia pre bezpečný svet. Bratislava: STIMUL, 2001. s. 645-651. ISBN 80-88982-53-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 12:37