Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2004

  1. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Mining first-order maximal frequent patterns. Neural Network World, Praha: UIVT AV ČR, 2004, roč. 14, č. 5, s. 381-390. ISSN 1210-0552.
  2. 2003

  3. KUBA, Petr. Feature construction and parameter setting for Support Vector Machines. In Proceedings of the 2nd Conference Znalosti 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ostrava, 2003. s. 327-332, 6 s. ISBN 80-248-0229-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2020 05:56