Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023, 232 s. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9.
  2. SHARMA, Dev Mani. Gender in the workplace- Park Lane International School, Prague, Czech Republic. In Gender in the workplace workshop- Park Lane International School, Prague, Czech Republic. 2023.

  2014

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. New Media Activism: A Consciousness-raising Tool for the Contemporary Women's Movement? (conference paper). In Cyber-Developments in International Relations (American Graduate School in Paris, France). 2014.

  2013

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. New Media Activism as Contemporary Feminist Strategy (conference paper). In 12th International Doctoral Seminar in Social Science (European Graduate School for the Social Science, Czech Republic). 2013.

  2012

  1. ČERNOHORSKÁ, Vanda. How to do Feminism? New Media Activism as Contemporary Feminist Strategy (conference paper). In Girls and Digital Culture: Transnational Reflections on Girlhood (King’s College London, Department of Digital Humanities, GB). 2012.

  2008

  1. LIŠKOVÁ, Kateřina. Spříznění bez volby. Pornografie v sexuologickém, kriminologickém a feministickém diskursu. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 5, č. 1, s. 77-97, 20 s. ISSN 1214-813X.

  2007

  1. LIŠKOVÁ, Kateřina. Hodné holky se dívají jinam aneb Feministická pornografie. In kolokvium FAMU "Mé tělo mi nepatří". 2007.
  2. HORÁKOVÁ, Martina. „Jak psát o odlišnosti: Autobiografické reakce původních obyvatelek Austrálie a Severní Ameriky na mainstreamový feminismus“. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 8, č. 1, s. 33-39. ISSN 1213-0028.
  3. LIŠKOVÁ, Kateřina. Pornografie: symbolická a performativní moc textu. In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií. 2007. vyd. Praha: FHS UK, 2007, s. 1-8. ISBN 978-80-903086-6-4.

  2006

  1. LIŠKOVÁ, Kateřina. Bezmocná kurva, bohyně sexu, všechno mezi tím a dál aneb Feministická pornografie. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu). Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2006, LII, 1/2006, s. 11-15. ISSN 0015-1068.
  2. ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006, s. 59-70. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3.
  3. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006, 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X.
  4. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1211-3387.

  2005

  1. LIŠKOVÁ, Kateřina. Nalézání spojenců na nečekaných místech. Elizabeth Grosz přepisuje binarismus příroda vs. kultura. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 145-151. ISSN 1214-813X.
  2. KONEČNÁ, Daniela a Petra KUCHYŇKOVÁ. Postpositivistické teoretické směry. In PŠEJA, Pavel. Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: IIPS, 2005, s. 94-128, 34 s. ISBN 80-210-3837-3.
  3. LIŠKOVÁ, Kateřina. Sexual/Textual Politics: Feminists Struggling With Porn. editors: Alejandro Cervantes-Carson and Anthony Pryce. In Sex and Sexuality: Exploring Critical Issues. 1st ed. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, 2005, s. 25-35. ISBN 1-904710-36-0.

  2004

  1. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích. Revue pro média. Brno: HOST, 2004, roč. 4, č. 9, s. 2-9. ISSN 1214-7494.
  2. DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství. In FORMÁNKOVÁ, Lenka a Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004, s. 151-167. ISBN 80-903228-3-2.
  3. JARKOVSKÁ, Lucie. Prohlédněme genderové stereotypy. In Abc feminismu. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2004, s. 18-27, 9 s. ISBN 80-903228-3-2.

  2003

  1. NOVÁČEK, Vít. Od rovných práv k dekonstrukci: Feminismus a perspektivy poststrukturalismu. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2003, 57 s.

  2000

  1. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy umělé reprodukce z pohledu feminismu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, roč. 80, č. 2, s. 104-107. ISSN 0032-6739.
  2. LAJKEP, Tomáš. Etika péče - feministický pohled na na nemoc a terapii. Dialog Evropa XXI : čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu. Brno: Matice cyrilometodějská, 2000, roč. 10, 3-4, s. 40-50. ISSN 1210-8332.
  3. VOLEK, Jaromír. Média a realita. 2000. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2000, 166 s. Média a komunikace. ISBN 80-210-2367-8.

  1998

  1. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Jeannette Wintersonová: Na světě nejsou jen pomeranče. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1998, XIV, č. 8, s. 83-85. ISSN 1211-9938.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 01:28