Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠTECHOVÁ, Táňa, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ a Jana NAVRÁTILOVÁ. Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2008, roč. 80, č. 4, s. 399-410. ISSN 0032-7786.
  2. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New plant associations from Bulgarian mires. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2008, roč. 14, č. 3, s. 377-399. ISSN 1310-7771.
  3. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Iva APOSTOLOVA, David ZELENÝ a Daniel DÍTĚ. Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 2, s. 282-294. ISSN 0305-0270.
  4. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Zuzana ROZBROJOVÁ. Vliv změny režimu kosení na druhové složení mokřadních luk. In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 338-345. ed. I. Jongepierová. ISBN 978-80-903444-6-4.

  2007

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Vítězslav PLÁŠEK a Michal HÁJEK. A contribution to the Bulgarian bryoflora. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2007, roč. 13, č. 2, s. 141-145. ISSN 1310-7771.
  2. DÍTĚ, Daniel, Michal HÁJEK a Petra HÁJKOVÁ. Formal definitions of Slovakian mire plant associations and their application in regional research. Biologia. Bratislava: Springer, 2007, roč. 62, č. 4, s. 400-408. ISSN 0006-3088.
  3. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Hlavní typy rašelinišť ve střední Evropě z botanického hlediska. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, roč. 42, Mater. 22, s. 19-28. ISSN 1212-3323.

  2006

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK a Iva APOSTOLOVA. Diversity of wetland vegetation in the Bulgarian high mountains, main gradients and context-dependence of the pH role. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2006, roč. 184, č. 1, s. 111-130, 19 s. ISSN 1385-0237.
  2. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New wetland vascular plants for Bulgaria. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2006, roč. 12, č. 3, s. 367-370. ISSN 1310-7771.
  3. OPRAVILOVÁ, Vera a Michal HÁJEK. The variation of testacean assemblages (Rhizopoda) along the complete base-richness gradient in fens: a case study from the Western Carpathians. Acta Protozoologica. Warszawa: Nencki Institute of Experimental Biology, 2006, roč. 45, č. 2, s. 191-204, 12 s. ISSN 0065-1583.

  2005

  1. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 173-184. ISSN 1310-7771.
  2. HÁJEK, Michal, Rossen TZONEV, Petra HÁJKOVÁ, Anna GANEVA a Iva APOSTOLOVA. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 193-205. ISSN 1310-7771.
  3. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Michal HÁJEK a Josef NAVRÁTIL. PVC tape discololoration method of recording relative water-table depth: advantages and constraints in fens. In Okruszko T., Jarecka M. & Kosinski K.: Wetland: minitoring, modelling, management. Warsawa: Warsaw Agricultural University Press, 2005, s. 44. ISBN 83-7244-660-1.
  4. DÍTĚ, Daniel, Drahoslava PUKAJOVÁ a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2005, roč. 24, č. 1, s. 56-71, 17 s. ISSN 80-89035-43-4.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jana a Josef NAVRÁTIL. Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 40, zima, s. 279-299. ISSN 1212-5258.

  2004

  1. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Bryophyte and vascular plant responses to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2004, roč. 39, č. 4, s. 335-351, 16 s. ISSN 1211-9520.
  2. DÍTĚ, Daniel a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá s druhom Carex lasiocarpa v severnej časti Slovenska. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2004, roč. 23, č. 1, s. 191-204, 13 s. ISSN 80-89035-43-4.

  2003

  1. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies. London: Malacological Society of London, 2003, roč. 69, č. 4, s. 349-357. ISSN 0260-1230.
  2. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz. Freiburg, 2003, roč. 18, č. 2, s. 1-6. ISSN 0067-2858.
  3. HÁJEK, Michal. Ohrožená beskydská rašeliniště. Živa. Praha: Academia, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 62-63. ISSN 0044-4812.

  2002

  1. HÁJEK, Michal. The class Scheuchzerio-Caricetea fuscae in the Western Carpathians: indirect gradient analysis, species groups and their relation to phytosociological classification. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2002, roč. 57, č. 4, s. 461-469. ISSN 0006-3088.

  2001

  1. HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Slatinná a přechodová rašeliniště. In Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, s. 64-70. ISBN 80-86064-55-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 21:44